Prawo handlowe w pigułce 2016 Beck

Gacka Asiewicz Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325584917
Stan prawny: kwiecień 2016 r. Wydanie trzecie uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany Kodeksu spółek handlowych oraz wprowadzone w ustawie Prawo upadłościowe, a także nowy dział omawiający nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.To ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo własności przemysłowej 2016 Beck

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 10/2016 | Isbn 9788325585853
Stan prawny: 12 kwietnia 2016 r. Seria Twoje Prawo becka zawiera Boldowanie najnowszych zmian, przypisy od Redakcji, czytelne hasła i teksty, indeks rzeczowy z prawa własności przemysłowej. ...

Cena w prawoo.pl:
18.16 zł
19.9 zł


Prawo Handlowe 2016 Zbiór przepisów

Lex
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 25/2016 | Isbn 9788380921221
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów ...

Cena w prawoo.pl:
48.15 zł
63 zł


Uprawnienia Akcjonariuszy Polskich Spółek Publicznych w świetle Dyrektywy 2007/36/WE

Zięty
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325575229
Monografia jest efektem projektu badawczego finansowanego przez NCN. Zasadniczym celem zaprezentowanych w publikacji badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy implementacja dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 ...

Cena w prawoo.pl:
77.62 zł
99 zł


Ustawa o obligacjach Komentarz

Wierzbowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325576882
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji nieskarbowych, jest ustawa o obligacjach. Ustawa z 15.1.2015 r. o obligacjach (która wchodzi w życie 1.7.2015 r.) w przeciwieńs ...

Cena w prawoo.pl:
181.17 zł
249 zł


Prawo własności przemysłowej Komentarz

Demendecki, Niewęgłowski, Sitko, Szczotka, Tylec
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326482007
Komentarz stanowi kompleksowe oraz przystępne opracowanie uregulowań materialnoprawnych i proceduralnych zawartych w ustawie - Prawo własności przemysłowej. Uwzględniono w nim najnowsze orzecznictwo sądowe i administracyjne, a także boga ...

Cena w prawoo.pl:
171.34 zł
239 zł


Prawo handlowe Bilewski Chłopecki

Bilewska Katarzyna, Chłopecki Aleksander
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325568535
Podręcznik Prawo handlowe obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normaty ...

Cena w prawoo.pl:
46.26 zł
59 zł


USTAWA O OBLIGACJACH KOMENTARZ

Woźniak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325568801
Oprócz omówienia najważniejszych kwestii poruszanych w literaturze przedmiotu zamiarem autora jest również aby Komentarz miał wymiar praktyczny. Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla osób stosujących w praktyce przepisy ustawy ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Instrukcja stosowania kas rejestrujących

Tomala
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788378042457
Nowe rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) – rozszerzenie katalogu usług, których świadczenie, nawet jednostkowe , ...

Cena w prawoo.pl:
102.24 zł
147 zł


Prawo handlowe Okolski Podręcznik

Małgorzata Modrzejewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788326416811
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. W książce przedstawiono charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek pra ...

Cena w prawoo.pl:
59.28 zł
79 zł