Instrukcja stosowania kas rejestrujących

Tomala
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788378042457
Nowe rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) – rozszerzenie katalogu usług, których świadczenie, nawet jednostkowe , ...

Cena w prawoo.pl:
102.24 zł
147 zł


Prawo handlowe Okolski Podręcznik

Małgorzata Modrzejewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788326416811
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. W książce przedstawiono charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek pra ...

Cena w prawoo.pl:
57.16 zł
79 zł


Jak założyć i poprowadzić własną firmę Sigma

Sasin, Żaro
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2015 | Isbn 97883898507133
Kompleksowo opracowany, praktyczny poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających lub kontynuujących działalność gospodarczą. Procedura założenia firmy. Formy organizacyjno-prawne. Aspekty organizacyjne, pracownicze, finansowe. Bogaty z ...


Międzynarodowe prawo handlowe Tom 9 System Prawa Handlowego

Popiołek, Włodyka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325552497
Książka przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, a także dla sędziów oraz dla aplikantów i ambitnych studentów. \r\nCzęść ogólna tomu prawa handlowego zawiera omówienie ...

Cena w prawoo.pl:
268.87 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


PKWiU z obniżonymi stawkami VAT

Rafał Kuciński
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326912603
Książka jest narzędziem przydatnym każdemu, kto chce bezbłędnie klasyfikować wykonywane czynności - a co za tym idzie - prawidłowo stosować preferencyjne stawki VAT. Pamiętaj, że zdecydowana większość wyrobów i usług korzystają ...

Cena w prawoo.pl:
98.58 zł
129 zł


Rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

Lampart
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326480263
Prezentowany komentarz stanowi omówienie najważniejszych aspektów związanych z interpretacją rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Pate ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Europejskie prawo handlu elektronicznego

Polański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325565107
Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi metod regulacji handlu elektronicznego w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na tzw. usługi społeczeństwa informacyjnego. W pierwszej części książki zapr ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela Bogusława


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326441219
W książce w sposób kompleksowy i zwięzły przedstawiono zagadnienia z zakresu prawa handlowego (prawa gospodarczego prywatnego). Omówione zostały pojęcia ogólne prawa handlowego, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorc ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Koch Andrzej, Napierała Jacek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788326441639
Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce. W podręczniku przedstawiono zagadnienia do ...


Prawo umów handlowych Tom 5 Włodyka

Włodyka Stanisław, Mirosław Stec, Mirosław Bączyk, Wojciech Katner, Alfred Klein
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325563073
Czwarte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą o prawach konsumenta oraz wszystkie zmiany, które wprowadzano od ukazania się poprzedniego wydania. Dodano także nowy rozdzia ...