Jak założyć i poprowadzić własną firmę Sigma

Sasin, Żaro
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2015 | Isbn 97883898507133
Kompleksowo opracowany, praktyczny poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających lub kontynuujących działalność gospodarczą. Procedura założenia firmy. Formy organizacyjno-prawne. Aspekty organizacyjne, pracownicze, finansowe. Bogaty z ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Międzynarodowe prawo handlowe Tom 9 System Prawa Handlowego

Popiołek, Włodyka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325552497
Książka przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, a także dla sędziów oraz dla aplikantów i ambitnych studentów. \r\nCzęść ogólna tomu prawa handlowego zawiera omówienie ...

Cena w prawoo.pl:
268.87 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


PKWiU z obniżonymi stawkami VAT

Rafał Kuciński
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326912603
Książka jest narzędziem przydatnym każdemu, kto chce bezbłędnie klasyfikować wykonywane czynności - a co za tym idzie - prawidłowo stosować preferencyjne stawki VAT. Pamiętaj, że zdecydowana większość wyrobów i usług korzystają ...

Cena w prawoo.pl:
98.58 zł
129 zł


Rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

Lampart
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326480263
Prezentowany komentarz stanowi omówienie najważniejszych aspektów związanych z interpretacją rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Pate ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
59 zł


Europejskie prawo handlu elektronicznego

Polański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325565107
Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi metod regulacji handlu elektronicznego w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na tzw. usługi społeczeństwa informacyjnego. W pierwszej części książki zapr ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela Bogusława


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326441219
W książce w sposób kompleksowy i zwięzły przedstawiono zagadnienia z zakresu prawa handlowego (prawa gospodarczego prywatnego). Omówione zostały pojęcia ogólne prawa handlowego, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorc ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
59 zł


Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Koch Andrzej, Napierała Jacek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788326441639
Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce. W podręczniku przedstawiono zagadnienia do ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo umów handlowych Tom 5 Włodyka

Włodyka Stanisław, Mirosław Stec, Mirosław Bączyk, Wojciech Katner, Alfred Klein
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325563073
Czwarte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą o prawach konsumenta oraz wszystkie zmiany, które wprowadzano od ukazania się poprzedniego wydania. Dodano także nowy rozdzia ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej

Gasiński Łukasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326431838
W monografii dokładnie omówiono regulację kształtowania treści statutu spółki akcyjnej zawartą w kodeksie spółek handlowych. W rozważaniach odniesiono się również do zagadnień powiązanych z unormowaniem spółek specjalistycznych ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


Elektroniczne świadczenie w obrocie profesjonalnym

Bar Gabriela
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788361370017
Publikacja przedstawia prawne aspekty spełnienia szczególnego rodzaju świadczenia, które ma postać zbioru danych cyfrowych i jest w całości przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tzw. świadczenie elektroniczne). Au ...

Cena w prawoo.pl:
55.22 zł
69 zł