Własność przemysłowa i jej ochrona

Nowińska Ewa, Promińska Urszula, Szczepanowska Koowska Krystyna
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327805812
Własność przemysłowa i jej ochrona to opracowanie omawiające zasadnicze materie złączone z sytuacją prawną wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych dodatkowo innych dóbr niematerialnych, uregulo ...

Cena w prawoo.pl:
107.10 zł
139 zł


ZAWIERANIE UMÓW MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

WÓJTOWICZ EWA
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788326401862
W książce kompleksowo omówiono problematykę zawierania umów - zarówno ogólne, jak i szczególne regulacje polskiego prawa znajdujące zastosowanie do przedsiębiorców. Przepisy prawa polskiego - zwłaszcza kodeksu cywilnego - przedstawio ...

Cena w prawoo.pl:
56.25 zł
73 zł


Prawo własności przemysłowej Kostański

Żelechowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325552619
Książka zawiera omówienie problematyki własności przemysłowej w prawie\r\npolskim. Uwzględniono w niej także odpowiednie regulacje zawarte w umowach\r\nmiędzynarodowych oraz w prawie unijnym. Każdy z pięciu rozdziałów p ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Spółka cywilna dylematy podmiotowości prawnej Lic

Jan Lic
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325554613
Książka poświęcona problematyce podmiotowości spółki cywilnej. Celem Autora jest wykazanie, że spółka cywilna nie jest stosunkiem zobowiązaniowym, lecz jednostką organizacyjną i zarazem wspólnotą prawną, co deter ...

Cena w prawoo.pl:
116.52 zł
149 zł


Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami

Tomala Grzegorz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788378041740
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących weszło w życie 1 kwietnia 2013 r., a na mocy przepisów przejściowych umożliwiło podatnikom użytkowanie kas na starych zasadach do 30 września 2013 ...

Cena w prawoo.pl:
117.73 zł
157.5 zł


Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL)

Rott Pietrzyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325556327
Oddawana do rąk czytelników książka stanowi kompleksową analizę intepretacji umów w aktach prawa modelowego, tj.: Zasadach Europejskiego Prawa Umów (PECL), Wspólnym Systemie Odniesienia (DCFR), Zasadach Międzynarodowych Umów Handlowyc ...

Cena w prawoo.pl:
79.69 zł
99 zł


Europejskie prawo spółek Napierała

Jacek Napierała
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325554477
Przewodnik po instytucjach prawa spółek Unii Europejskiej przedstawionych głównie z polskiej perspektywy. Zostały w niej usystematyzowane postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyroki Trybunału Sprawied ...

Cena w prawoo.pl:
150.21 zł
199 zł


Prawo papierów wartościowych Mojak Jan

Jan Mojak
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788327802149
Podręcznik zawiera zwięzłą charakterystykę najważniejszych instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. Omówiono w nim pojęcie, charakter prawny oraz zasady emisji poszczególnych postaci papierów wierzycielskic ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Sprawa nadpłaty jako przedmiot postępowań podatkowych

Drosik Jacek
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327801036
Zapłata nienależnego zobowiązania podatkowego zmniejsza stan środków pieniężnych podatnika, co w przypadku przedsiębiorców ma szczególnie istotne znaczenie, albowiem osłabia stopień ich płynności finansowej. Wobec tego jak najszybs ...

Cena w prawoo.pl:
60.87 zł
79 zł


Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków

Dyki Radosław
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378041573
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (wzorcowe regulaminy + ustawa), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia danych, zapisu, wydruku. Pierwsza na rynku, która tak instruktażowo pozwala wdroży ...

Cena w prawoo.pl:
128.79 zł
178.5 zł