Europejskie prawo spółek Napierała

Jacek Napierała
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325554477
Przewodnik po instytucjach prawa spółek Unii Europejskiej przedstawionych głównie z polskiej perspektywy. Zostały w niej usystematyzowane postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyroki Trybunału Sprawied ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Prawo papierów wartościowych Mojak Jan

Jan Mojak
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788327802149
Podręcznik zawiera zwięzłą charakterystykę najważniejszych instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. Omówiono w nim pojęcie, charakter prawny oraz zasady emisji poszczególnych postaci papierów wierzycielskic ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Sprawa nadpłaty jako przedmiot postępowań podatkowych

Drosik Jacek
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327801036
Zapłata nienależnego zobowiązania podatkowego zmniejsza stan środków pieniężnych podatnika, co w przypadku przedsiębiorców ma szczególnie istotne znaczenie, albowiem osłabia stopień ich płynności finansowej. Wobec tego jak najszybs ...

Cena w prawoo.pl:
57.16 zł
79 zł


Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków

Dyki Radosław
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378041573
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (wzorcowe regulaminy + ustawa), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia danych, zapisu, wydruku. Pierwsza na rynku, która tak instruktażowo pozwala wdroży ...

Cena w prawoo.pl:
124.15 zł
178.5 zł


Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni

Sikorska Lewandowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788372857095
Książka stanowi pierwsze kompleksowe omówienie tematyki wadliwości uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni. Zawiera szereg rozważań natury teoretyczno-prawnej, rys historyczny oraz odwołania do prawa obcego. W ksią ...

Cena w prawoo.pl:
47.30 zł
60 zł


Łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych Kidyba

Witosz A.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788326442810
Kompleksowa analiza procesów restrukturyzacyjnych, w jakie mogą wchodzić lub jakich mogą dokonywać wszystkie typy spółek handlowych oraz inne podmioty prawa. Problematyka ta została omówiona od strony teoretycznej, jednakże wskazano ta ...

Cena w prawoo.pl:
99.65 zł
139 zł


Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach

Jacyszyn J.
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788327800657
Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w przystępny sposób przedstawia kilkanaście rodzajów umów handlowych mających zastosowanie w obrocie prawnym. Umowy te obejmują szeroki zakres aktywności gospodarc ...

Cena w prawoo.pl:
48.60 zł
55 zł


Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych

Witosz Aleksander
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327800220
Pierwsze kompleksowe opracowaniem tematu prowadzenia spraw i reprezentowania spółek osobowych na polskim rynku wydawniczym. W pracy Autor całościowo zaprezentował wskazane zagadnienia, zarówno od strony teoretycznoprawnej, jak i praktyczne ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Obowiązki informacyjne spółek publicznych

Szymański, Kocemba
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378068204
Książka stanowi znakomite kompendium wiedzy dla wszystkich osób, które uczestniczą w praktyce obrotu giełdowego, przede wszystkim dla inwestorów dokonujących transakcji na rynku giełdowym, menadżerów spółek publicznych oraz pracowni ...

Cena w prawoo.pl:
64.40 zł
89 zł


Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć

Ciećwierz, Zielińska
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378069690
Prezentowane treści są efektem wieloletnich doświadczeń autorów publikacji zdobytych przy obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć. Całość opracowania poświęcona została ocenie ryzyk prawnych w takich trans ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł