Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni

Sikorska Lewandowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788372857095
Książka stanowi pierwsze kompleksowe omówienie tematyki wadliwości uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni. Zawiera szereg rozważań natury teoretyczno-prawnej, rys historyczny oraz odwołania do prawa obcego. W ksią ...

Cena w prawoo.pl:
50.37 zł
60 zł


Łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych Kidyba

Witosz A.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788326442810
Kompleksowa analiza procesów restrukturyzacyjnych, w jakie mogą wchodzić lub jakich mogą dokonywać wszystkie typy spółek handlowych oraz inne podmioty prawa. Problematyka ta została omówiona od strony teoretycznej, jednakże wskazano ta ...

Cena w prawoo.pl:
107.10 zł
139 zł


Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach

Jacyszyn J.
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788327800657
Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w przystępny sposób przedstawia kilkanaście rodzajów umów handlowych mających zastosowanie w obrocie prawnym. Umowy te obejmują szeroki zakres aktywności gospodarc ...

Cena w prawoo.pl:
42.38 zł
55 zł


Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych

Witosz Aleksander
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327800220
Pierwsze kompleksowe opracowaniem tematu prowadzenia spraw i reprezentowania spółek osobowych na polskim rynku wydawniczym. W pracy Autor całościowo zaprezentował wskazane zagadnienia, zarówno od strony teoretycznoprawnej, jak i praktyczne ...

Cena w prawoo.pl:
76.28 zł
99 zł


Obowiązki informacyjne spółek publicznych

Szymański, Kocemba
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378068204
Książka stanowi znakomite kompendium wiedzy dla wszystkich osób, które uczestniczą w praktyce obrotu giełdowego, przede wszystkim dla inwestorów dokonujących transakcji na rynku giełdowym, menadżerów spółek publicznych oraz pracowni ...

Cena w prawoo.pl:
68.57 zł
89 zł


Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć

Ciećwierz, Zielińska
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378069690
Prezentowane treści są efektem wieloletnich doświadczeń autorów publikacji zdobytych przy obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć. Całość opracowania poświęcona została ocenie ryzyk prawnych w takich trans ...

Cena w prawoo.pl:
91.69 zł
119 zł


Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne

Sundaresan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326415425
Fixed Income Markets and Their Derivatives. Książka jest przydatna zarówno dla wykładowców i studentów kierunków finansowych, jak i dla praktyków - inwestorów, doradców finansowych, analityków rynku i wszystkich osób zainteresowanych ...

Cena w prawoo.pl:
124.55 zł
169 zł


Umowa objęcia akcji Sójka


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326438035
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków specjalizujących się w prawie handlowym sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych. Autor udziela odpowiedzi na pytania o charakt ...

Cena w prawoo.pl:
99.39 zł
129 zł


Umowa objęcia akcji Sójka


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326438035
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków specjalizujących się w prawie handlowym sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych. Autor udziela odpowiedzi na pytania o charakt ...

Cena w prawoo.pl:
99.39 zł
129 zł


Handlowe spółki osobowe Kidyba

Andrzej K.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2013 | Isbn 9788326441622
Książka dla praktyków specjalizujących się w problematyce prawa spółek, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, aplikantów, jak i teoretyków prawa handlowego. W książce omówione zostały w szczegól ...

Cena w prawoo.pl:
107.10 zł
139 zł