Prawo handlowe podręczniki Becka, Woltersa

Książki omawiają zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawo handlowe, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym. Przedstawiają podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytucje not for profit. Zawierają ogólne informacje dotyczące kontraktów, ich rodzajów oraz sposób nawiązywania stosunków, a także opisy różnych (nazwanych i nienazwanych) umów handlowych, np. umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy agencji, komisu, leasingu czy umowy factoringu


Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze

Konrad Zacharzewski, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381288187
Zawarte w książce o prawie giełdowym rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynn ...

Cena w prawoo.pl:
53.99 zł
69 zł


Prawo handlowe Bilewska Chłopecki

Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381288101
Podręcznik prawniczy z prawa handlowego obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powi ...

Zapowiedź książki Prawo handlowe Bilewska Chłopecki

Prawo handlowe Kidyba

Andrzej Kidyba, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 20/2018 | Isbn 9788381287999
Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorcó ...

Cena w prawoo.pl:
75.59 zł
99 zł


Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381580144
Dzięki książce Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane prz ...

Cena w prawoo.pl:
45.35 zł
59 zł


Prawo zgrupowań spółek Instytucje prawa prywatnego

Adam Opalski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325538668
Prezentowana pozycja jest pierwszym opracowaniem monograficznym, omawiającym kompleksowo reżim zgrupowań spółek w prawie handlowym. Na wstępie poddano analizie najważniejsze instrumenty stosowane w grupach spółek w wiodących porządkac ...


Reklama Aspekty prawne

Orżewski Wojciech
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788389363978
Przekaz reklamowy w pełni realizuje swobodę w komunikowaniu się producentów i konsumentów. Rozwój handlu, a przede wszystkim jego umiędzynarodowienie oraz rozwój technik komunikacyjnych, sprawiają, że reklama staje się wszechobecna, c ...

Cena w prawoo.pl:
45.35 zł
59 zł


Polskie prawo handlowe Ciszewski

Ciszewski Jerzy
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788326492860
Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się w ...

Cena w prawoo.pl:
51.83 zł
69 zł


Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Szymon Byczko, Andrzej Jakubiec, Jakub Janeta, Aleksander Kappes, Przemysław Katner,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788381601078
Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictw ...

Cena w prawoo.pl:
52.16 zł
69 zł


Prawo handlowe Zbiór przepisów

Seria z paragrafem
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 30/2018 | Isbn 9788381600415
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczyc ...

Cena w prawoo.pl:
52.16 zł
69 zł


Prawo handlowe Okolski

Modrzejewska Małgorzata, Okolski Józef, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788326484438
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. W książce przedstawiono m.in.: - charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek p ...

Cena w prawoo.pl:
59.72 zł
79 zł