Prawo handlowe podręczniki Becka, Woltersa

Książki omawiają zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawo handlowe, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym. Przedstawiają podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytucje not for profit. Zawierają ogólne informacje dotyczące kontraktów, ich rodzajów oraz sposób nawiązywania stosunków, a także opisy różnych (nazwanych i nienazwanych) umów handlowych, np. umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy agencji, komisu, leasingu czy umowy factoringu


Prawo handlowe Kidyba

Andrzej Kidyba, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 20/2018 | Isbn 9788381287999
Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorcó ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo handlowe Kidyba

Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Dąbek Paweł, Gnela Bogusława, Kaźmierczyk Aneta, Lic Jan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788326499616
W książce przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie restrukturyzacji i up ...

Cena w prawoo.pl:
51.78 zł
69 zł


Prawo handlowe Bilewska Chłopecki

Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381288101
Podręcznik prawniczy z prawa handlowego obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powi ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo handlowe Bilewska Chłopecki

Polskie prawo handlowe Ciszewski

Ciszewski Jerzy
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788326492860
Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się w ...

Cena w prawoo.pl:
52.64 zł
69 zł


Prawo handlowe w pigułce

Gacka Asiewicz, Prawo w pigułce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381286855
Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań ...

Cena w prawoo.pl:
27.38 zł
29.9 zł


Obrót wierzytelnościami Monografie

Mojak Jan
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2011 | Isbn 9788376209203
Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej publikacji Autor omawia poję ...

Cena w prawoo.pl:
53.75 zł
69 zł


Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280709
Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stani ...

Cena w prawoo.pl:
47.58 zł
59 zł


Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Koch Andrzej, Napierała Jacek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788326494048
W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełn ...

Cena w prawoo.pl:
52.75 zł
69 zł


Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Szymon Byczko, Andrzej Jakubiec, Jakub Janeta, Aleksander Kappes, Przemysław Katner,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380927773
Książka z prawa gospodarczego i handlowego będzie służyć do poznania przedmiotu i odświeżenia wiadomości w nieustannie zmieniającym się stanie normatywnym - co wynika z rozwoju gospodarczego, a także przynależności do Unii Europejs ...

Cena w prawoo.pl:
60.37 zł
79 zł


Prawo kontraktów

Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381076142
W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.:- umów gwarancyjnych,- czynności powierniczych,- umów ramowych,- odpowiedzialności odszkodowawczej,- przekształceń p ...

Cena w prawoo.pl:
181.89 zł
249 zł