Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

 

59 zł 49.44 Bestseller

Autor: Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Jan Lic, Jolanta Loranc Borkowska, Monika Szaraniec, Ryszard Szostak, Podręcznik prawo,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381605281
Wydanie: 3/2019 Stron: 336


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Podręcznik zawiera całościowe omówienie problematyki prawa handlowego, tj.:
zagadnienia ogólne,
formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji,
zagadnienie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców,
umowy handlowe i jednostronnie handlowe (konsumenckie), w tym umowy nienazwane,
prawo papierów wartościowych,
rozstrzyganie sporów gospodarczych oraz
problematykę prawa własności intelektualnej.

W trzecim wydaniu Autorzy omówili zmiany w regulacjach dotyczących poszczególnych przedsiębiorców, ich reprezentacji (prokura), umów handlowych, w tym przede wszystkim o pośrednictwie ubezpieczeniowym i umów „konsumenckich” (jednostronnie handlowych), a także sposobu rozstrzygania spraw gospodarczych, które wynikają m.in. z wejścia w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców.
Publikacja ułatwi przygotowanie się do egzaminu z prawa handlowego (gospodarczego prywatnego), poznanie zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskaże możliwości wykorzystania poszczególnych umów handlowych do określonych celów gospodarczych.