Prawo i postępowanie karne skarbowe

Prawo i postępowanie karne skarbowe

 

59 zł 47.03

Autor: Iwona Sepioło Jankowska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325595906
Wydanie: 1/2017 Stron: 340


Inne działy: Finanse publiczne 2018, Kodeks pracy komentarz 2018, Kodeks karny skarbowy 2018, KPK Komentarz 2018,Wysyłka

Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:

- zasady prawa karnego skarbowego,
- typy przestępstw i wykroczeń skarbowych,
- katalog kar i środków karnych,
- instytucje zaniechania ukarania sprawcy,
- zasady, instytucje i szczegółowe unormowania kodeksu postępowania karnego oraz najważniejsze regulacje kodeksu karnego wykonawczego, do których odsyła Kodeks karny skarbowy.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów prawa i administracji w przygotowaniu się do zajęć dydaktycznych i egzaminów. Ponadto książka adresowana jest także dla praktyków zajmujących się sprawami karnymi skarbowymi oraz szeroko rozumianym prawem finansowym.