Prawo i postępowanie karne skarbowe Konarska

Prawo i postępowanie karne skarbowe Konarska

 

69 zł 50.85Wysyłka

Książka adresowana do studentów studiów administracyjnych i prawniczych, aplikantów zawodów prawniczych, a także praktyków zajmujących się sprawami karnymi skarbowymi oraz szeroko rozumianym prawem finansowym.
Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego.
Autorzy publikacji szczegółowo omówili:
- typy przestępstw i wykroczeń skarbowych przewidziane w polskim porządku prawnym,
- specyficzne instytucje i unormowania zawarte w kodeksie karnym skarbowym,
- instytucje i uregulowania kodeksu karnego recypowane na grunt prawa karnego skarbowego,
- zasady, instytucje i szczegółowe unormowania kodeksu postępowania karnego oraz najistotniejsze regulacje kodeksu karnego wykonawczego, do których odsyła Kodeks karny skarbowy.

Podręcznik prezentuje pełna i aktualną wiedzę z zakresu prawa i postępowania karnego skarbowego, przedstawiona w przystępny sposób, z odwołaniami do literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego.