Prawo karne podręczniki

Podręczniki z prawa karnego i książki z prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego zarówno do nauki i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz potrzebne zagadnienia


Prawo karne Gardocki Beck

Lech Gardocki, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 20/2017 | Isbn 9788325599195
W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających. ...

Cena w prawoo.pl:
47.03 zł
59 zł


Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska Wieloch, Michał Kalitowski, O
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381249386
Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybun ...

Cena w prawoo.pl:
59.35 zł
75 zł


Prawo karne w kazusach

Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Jacek Wojciechowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788372858054
Kazusy z prawa karnego stanowić będą pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć z prawa karnego. Zbiór składa się z pogrupowanego tematycznie zbioru kazusów odpowiadającego systematyce ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Do ka ...

Cena w prawoo.pl:
39.19 zł
44 zł


Prawo karne w pigułce

Prawo w pigułce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381287630
W książce z prawa karnego uwzględniono następujące zagadnienia: Prawa karnego: zasady odpowiedzialności karnej, klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym, struktura przestępstwa, formy popełnienia p ...

Cena w prawoo.pl:
22.74 zł
24.9 zł


Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Jerzy Lachowski, Andrzej Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381242455
Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implik ...

Cena w prawoo.pl:
60.47 zł
79 zł


Prawo karne Zawłocki

Michał Królikowski, Robert Zawłocki, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381281508
Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł


Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280686
Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjal ...

Cena w prawoo.pl:
49.27 zł
59 zł


Prawo karne Część ogólna

Warylewski Jarosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788381076876
Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnyc ...

Cena w prawoo.pl:
53.75 zł
69 zł


Jedna czy wiele procedur karnych

Andrzej Światłowski
Wydawnictwo: Arche
Wydanie 1/2008 | Isbn 8389356384
Wewnętrzne zróżnicowanie postępowania karnego, tworzenie form, wariantów, wyodrębnianie trybów szczególnych #8212; postępowań różniących się odstępstwami od postępowania uznanego za typowe #8212; jest cechą charakterystyczną ws ...

Cena w prawoo.pl:
49.28 zł
56.02 zł


Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Golonka Anna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444272
Książka w druku na życzenie - czas realizacji 7 dni plus czas wysyłki.Książka dla prawników praktyków, jak i teoretyków prawa karnego. Będzie także pomocna innym osobom biorącym udział w pracy wymiaru spra ...

Cena w prawoo.pl:
82.73 zł
99 zł