Prawo karne podręczniki

Podręczniki z prawa karnego i książki z prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego zarówno do nauki i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz potrzebne zagadnienia


Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Jerzy Lachowski, Andrzej Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381242455
Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implik ...

Cena w prawoo.pl:
59.94 zł
79 zł


Prawo karne studia prawnicze

Andrzej Marek, Violetta Konarska Wrzosek, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 12/2019 | Isbn 9788381288989
Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo karne studia prawnicze

Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381581806
Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. TestySzybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pyta ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy

Prawo karne w kazusach

Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Jacek Wojciechowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788372858054
Kazusy z prawa karnego stanowić będą pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć z prawa karnego. Zbiór składa się z pogrupowanego tematycznie zbioru kazusów odpowiadającego systematyce ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Do ka ...

Cena w prawoo.pl:
38.14 zł
44 zł


Prawo karne Zbiór przepisów

Seria z paragrafem
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 53/2018 | Isbn 9788381602020
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność pod ...

Cena w prawoo.pl:
52.31 zł
69 zł


Prawo karne Gardocki Beck

Lech Gardocki, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 20/2017 | Isbn 9788325599195
W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających. ...

Cena w prawoo.pl:
45.77 zł
59 zł


Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska Wieloch, Michał Kalitowski, O
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381249386
Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybun ...

Cena w prawoo.pl:
57.76 zł
75 zł


Prawo karne w pigułce

Prawo w pigułce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381287630
W książce z prawa karnego uwzględniono następujące zagadnienia: Prawa karnego: zasady odpowiedzialności karnej, klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym, struktura przestępstwa, formy popełnienia p ...

Cena w prawoo.pl:
22.74 zł
24.9 zł


Prawo karne Zawłocki

Michał Królikowski, Robert Zawłocki, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381281508
Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również ...

Cena w prawoo.pl:
76.29 zł
99 zł


Prawo karne Część ogólna

Warylewski Jarosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788381076876
Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnyc ...

Cena w prawoo.pl:
52.31 zł
69 zł