Prawo karne studia prawnicze

Andrzej Marek, Violetta Konarska Wrzosek, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 11/2016 | Isbn 9788325583491
Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki ...

Cena w prawoo.pl:
80.39 zł
99 zł


Prawo karne wykład części ogólnej Pohl

Pohl Łukasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326494109
W podręczniku Prawo karne Wykład części ogólnej w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedstawiono i objaśniono wszystkie najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego. Opracowani ...

Cena w prawoo.pl:
53.82 zł
69 zł


Prawo karne w pigułce 2017 Beck

Gacka Asiewicz Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325592455
Książka z prawa karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięz ...

Cena w prawoo.pl:
22.50 zł
24.9 zł


Prawo karne w kazusach

Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Jacek Wojciechowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788372858054
Kazusy z prawa karnego stanowić będą pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć z prawa karnego. Zbiór składa się z pogrupowanego tematycznie zbioru kazusów odpowiadającego systematyce ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Do ka ...

Cena w prawoo.pl:
37.94 zł
44 zł


Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego

Zawłocki Robert
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325554279
Książka Zawłosckiego jest bogato udokumentowana poglądami prezentowanymi w omawianych kwestiach w piśmiennictwie polskim i obcym, ma charakter całkowicie nowatorski. Do tej pory, w rodzimej nauce prawa karnego problematyka ...

Cena w prawoo.pl:
116.52 zł
149 zł


Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym

Joanna Długosz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325586966
Niniejsza monografia jest poświęcona analizie istoty oraz znaczenia konstytucyjnej zasady nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP) dla prawa karnego. Opracowanie to stanowi dogmatyczne studium z zakresu prawa karneg ...

Cena w prawoo.pl:
103.84 zł
129 zł


Przewodnik po prawie karnym

Wojciech Filipkowski, Ewa M. Guzik Makaruk, Katarzyna Laskowska, Elżbieta Zatyka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788326486739
Książka jest przeznaczona dla studentów, aplikantów oraz praktyków organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Podręcznik zawiera materiał do części ogólnej prawa karnego materialnego, a nowoczesny sposób prezentacji wiedzy - ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Kazirodztwo Mozgawa

Mozgawa Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326486463
Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów) oraz przedstawicieli nauki prawa karnego. Problemy poruszone w publikacji dotyczą m.in. analizy dogmatycznej p ...

Cena w prawoo.pl:
60.87 zł
79 zł


Problemy współczesnego prawa karnego Część pierwsza

Beata Bieńkowska, Zbigniew Jędrzejewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585426
Niniejsze opracowanie to wieloautorska publikacja teoretyków i praktyków zajmujących się dyscypliną szeroko pojętego prawa karnego. Autorzy poruszają różnorodne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, polskiego i obcego, d ...

Cena w prawoo.pl:
79.81 zł
99 zł


Dzieciobójstwo Aspekty prawne i etyczne

Brzezińska Joanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326441394
Książka dla pracowników naukowych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, psychologów klinicznych oraz studentów. W książce przedstawiono analizę zjawiska dzieciobójstwa z punktu widzenia prawa, psychologii, medycy ...

Cena w prawoo.pl:
76.28 zł
99 zł