Prawo karne Skrypty Becka

Alicja Grześkowiak, Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Radosław Hałas, Sławomi
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2017 | Isbn 9788325597283
Skrypt z prawa karnego zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:pojęcia prawa karnego,źródeł prawa karnego,definicji i struktury przestępstwa,kontratypów ...

Cena w prawoo.pl:
54.87 zł
69 zł


Prawo karne Minirepetytorium

Zientara Anna, Błaszczyk Magdalena
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326492938
Seria z prawa karnego z diagramami specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub ko ...

Cena w prawoo.pl:
16.67 zł
19.9 zł


Prawo karne studia prawnicze

Andrzej Marek, Violetta Konarska Wrzosek, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 11/2016 | Isbn 9788325583491
Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki ...

Cena w prawoo.pl:
78.29 zł
99 zł


Prawo karne wykład części ogólnej Pohl

Pohl Łukasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326494109
W podręczniku Prawo karne Wykład części ogólnej w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedstawiono i objaśniono wszystkie najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego. Opracowani ...

Cena w prawoo.pl:
52.42 zł
69 zł


Prawo karne w pigułce 2017 Beck

Prawo w pigułce
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325592455
Książka z prawa karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego

Zawłocki Robert
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325554279
Książka Zawłosckiego jest bogato udokumentowana poglądami prezentowanymi w omawianych kwestiach w piśmiennictwie polskim i obcym, ma charakter całkowicie nowatorski. Do tej pory, w rodzimej nauce prawa karnego problematyka ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym

Joanna Długosz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325586966
Niniejsza monografia jest poświęcona analizie istoty oraz znaczenia konstytucyjnej zasady nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP) dla prawa karnego. Opracowanie to stanowi dogmatyczne studium z zakresu prawa karneg ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Przewodnik po prawie karnym

Wojciech Filipkowski, Ewa M. Guzik Makaruk, Katarzyna Laskowska, Elżbieta Zatyka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788326486739
Książka jest przeznaczona dla studentów, aplikantów oraz praktyków organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Podręcznik zawiera materiał do części ogólnej prawa karnego materialnego, a nowoczesny sposób prezentacji wiedzy - ...

Cena w prawoo.pl:
45.39 zł
59 zł


Kazirodztwo Mozgawa

Mozgawa Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326486463
Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów) oraz przedstawicieli nauki prawa karnego. Problemy poruszone w publikacji dotyczą m.in. analizy dogmatycznej p ...

Cena w prawoo.pl:
59.28 zł
79 zł


Problemy współczesnego prawa karnego Część pierwsza

Beata Bieńkowska, Zbigniew Jędrzejewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585426
Niniejsze opracowanie to wieloautorska publikacja teoretyków i praktyków zajmujących się dyscypliną szeroko pojętego prawa karnego. Autorzy poruszają różnorodne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, polskiego i obcego, d ...

Cena w prawoo.pl:
77.73 zł
99 zł