Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym

Skorupka Jerzy, Drozd Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579890
Książka poświęcona problematyce zakazów dowodowych, a w szczególności ich wpływu na możliwość dokonania prawdziwych ustaleń faktycznych i realizacji stan ...

Cena w prawoo.pl:
72.96 zł
89 zł


Prawo karne w pigułce 2016 Beck

Gacka Asiewicz Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325580452
Stan prawny: luty 2016 rok. Wydanie czwarte uwzględnia największą nowelizację od czasu uchwalenia Kodeksu karnego, zmieniającą „filozofię karania” (ustawa ...

Cena w prawoo.pl:
22.50 zł
24.9 zł


Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym

Michał Rusinek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2007 | Isbn 9788375261936
W książce zawarto analizę instytucji tajemnicy zawodowej oraz regulacji dotyczących jej ochrony w procesie karnym. Uwzględniono też odnoszące się do zawodowe ...

Cena w prawoo.pl:
48.12 zł
63 zł


Kryminalistyka Zarys wykładu

Hanausek Tadeusz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2015 | Isbn 9788376018881
Wydanie zaktualizowane - czerwona okładka Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz os ...

Cena w prawoo.pl:
37.43 zł
49 zł

Bestseller

Model dualistyczny czy dwa modele? Kontradyktaryjność a konsensualizm w procesie karnym

Światłowski Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788394223816
Książka jest jednym z pierwszych opracowań naukowych poświęconych problematyce kontradyktoryjności i konsensualizmu w znowelizowanym procesie karnym, w aspekci ...

Cena w prawoo.pl:
112.06 zł
139 zł


Kryminologia Kuć Małgorzata

Kuć Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788325578756
Skrypt Kryminologia obejmuje najistotniejsze wiadomości z zakresu kryminologii. W ramach jego treści znajdują się m.in. następujące zagadnienia: ...

Cena w prawoo.pl:
47.08 zł
59 zł

Bestseller

Prawo karne Grześkowiak

Grześkowiak Alicja, Wiak Krzysztof
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2015 | Isbn 9788325575571
Piąte wydanie książki z prawa karnego zostało uzupełnione o najnowszą literaturę przedmiotu. Uwzględnia również najnowsze zmiany Kodeksu karnego wchodzące ...

Cena w prawoo.pl:
55.06 zł
69 zł


Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego

Ćwiąkalski, Artymiak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376014524
Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu Rzes ...

Cena w prawoo.pl:
55.76 zł
73 zł


System Prawa Karnego Procesowego Tom 5

Hofmański, Kwiatkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326482755
Tom V Systemu Prawa Karnego Procesowego dotyczy sądów i innych organów postępowania karnego. Nazwa sąd jest używana w znaczeniu procesowym, obejmującym skład ...

Cena w prawoo.pl:
281.74 zł
359 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo karne część ogólna Warylewski

Warylewski Jarosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2015 | Isbn 9788326484148
Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej zagadnienia wstępne i nauk ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł