Nowe karne prawo dowodowe

Gardocka, Jagiełło
Wydawnictwo: Wydawnictwo Elipsa
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788380170391
Całość monografii została zgrabnie podzielona na części pozwalające czytelnikowi dotrzeć do tych zagadnień, które są dla niego szczególnie interesujące. ...

Cena w prawoo.pl:
31.50 zł
33.6 zł

Bestseller

System Prawa Karnego Procesowego Tom 4 Dopuszczalność procesu

Hofmański, lach
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326481772
Zagadnienia dopuszczalności procesu oraz przesłanek procesu zaliczane są do jednych z najtrudniejszych w nauce procesu karnego. Wiadomym tego przejawem są niejed ...

Cena w prawoo.pl:
281.74 zł
359 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo karne kazusy z rozwiązaniami Zgoliński Kurowski

Igor Z.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326440748
Książka dla aplikantów zawodów prawniczych, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz egzaminów kończących aplik ...

Cena w prawoo.pl:
37.43 zł
49 zł

Bestseller

Prawo karne Studia Prawnicze

Królikowski Michał, Zawłocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325565152
Podręcznik omawia stan normatywny z uwzględnieniem dużej nowelizacji Kodeksu karnego z 20.2.2015 r.\r\n\r\nPrawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym k ...

Cena w prawoo.pl:
79.00 zł
99 zł

Bestseller

Prawo karne

Wojciech Cieślak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376019376
W swojej książce Autor przedstawia w przejrzysty sposób najistotniejsze zagadnienia polskiego prawa karnego, poczynając od rozważań wstępnych i ewolucji insty ...

Cena w prawoo.pl:
37.43 zł
49 zł


Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne

Nowak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326434877
Zasadnicza część zagadnień zaprezentowanych w książce dotyczy procesu umiędzynarodowienia prawa karnego - w ujęciu teoretycznym i na przykładzie prawa polsk ...

Cena w prawoo.pl:
75.62 zł
99 zł


Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo

Dudzik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325567293
W niniejszej pracy termin prawo karne został użyty w tytule pracy jak i w późniejszych rozważaniach w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc obejmującym regul ...

Cena w prawoo.pl:
71.02 zł
89 zł


Kryminologia współczesne aspekty Wójcik

Wojciech Wójcik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433016
Książka przedstawia kwestie kryminologiczne i prawne związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem przestępczości w obliczu przemian społeczn ...

Cena w prawoo.pl:
45.06 zł
59 zł


BŁĄD CO DO OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCEJ ZNAMIĘ CZYNU ZABRONIONEGO

POHL Ł.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788360550434
W niniejszej książce przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tworzących trzon problematyki błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu z ...

Cena w prawoo.pl:
31.41 zł
34.9 zł


USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNOKARNEJ ZARYS WYKŁADU

JANUSZ POHL B.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788360550386
Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie wyselekcjonowanej grupy organów ochrony prawnej - organów, których zasadnicze funkcje wykazują związki z sze ...

Cena w prawoo.pl:
35.91 zł
39.9 zł