Prawo karne część ogólna Warylewski

Warylewski Jarosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2015 | Isbn 9788326484148
Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach ...


Nowe karne prawo dowodowe

Gardocka, Jagiełło
Wydawnictwo: Wydawnictwo Elipsa
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788380170391
Całość monografii została zgrabnie podzielona na części pozwalające czytelnikowi dotrzeć do tych zagadnień, które są dla niego szczególnie interesujące. Autorami poszczególnych opracowań są zarówno doświadczeni przedstawiciele ...

Cena w prawoo.pl:
28.98 zł
33.6 zł


System Prawa Karnego Procesowego Tom 4 Dopuszczalność procesu

Hofmański, lach
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326481772
Zagadnienia dopuszczalności procesu oraz przesłanek procesu zaliczane są do jednych z najtrudniejszych w nauce procesu karnego. Wiadomym tego przejawem są niejednokrotnie skrajnie różne stanowiska prezentowane w doktrynie odnośnie do poj ...

Cena w prawoo.pl:
276.57 zł
359 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo karne kazusy z rozwiązaniami Zgoliński Kurowski

Igor Z.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326440748
Książka dla aplikantów zawodów prawniczych, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz egzaminów kończących aplikacje. Kazusy będą pomocna również studentom prawa. \r\nPublikacja jest ko ...

Cena w prawoo.pl:
37.75 zł
49 zł


Prawo karne Studia Prawnicze

Królikowski Michał, Zawłocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325565152
Podręcznik omawia stan normatywny z uwzględnieniem dużej nowelizacji Kodeksu karnego z 20.2.2015 r.\r\n\r\nPrawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego mater ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


Prawo karne

Wojciech Cieślak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376019376
W swojej książce Autor przedstawia w przejrzysty sposób najistotniejsze zagadnienia polskiego prawa karnego, poczynając od rozważań wstępnych i ewolucji instytucji tej gałęzi prawa, poprzez, kolejno, problematykę nauki o przestępstwie ...

Cena w prawoo.pl:
37.75 zł
49 zł


Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne

Nowak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326434877
Zasadnicza część zagadnień zaprezentowanych w książce dotyczy procesu umiędzynarodowienia prawa karnego - w ujęciu teoretycznym i na przykładzie prawa polskiego. Szczegółowo omówiono zmiany polskiego kodeksu karnego od czasu jego wej ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo

Dudzik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325567293
W niniejszej pracy termin prawo karne został użyty w tytule pracy jak i w późniejszych rozważaniach w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc obejmującym regulacje dotyczące przestępstw jak i wykroczeń. Autor porusza takie zagadnienia j ...

Cena w prawoo.pl:
67.28 zł
89 zł


Kryminologia współczesne aspekty Wójcik

Wojciech Wójcik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433016
Książka przedstawia kwestie kryminologiczne i prawne związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem przestępczości w obliczu przemian społecznych, ekonomicznych oraz technologicznych. Opracowanie składa się z trzech czę ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


BŁĄD CO DO OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCEJ ZNAMIĘ CZYNU ZABRONIONEGO

POHL Ł.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788360550434
W niniejszej książce przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tworzących trzon problematyki błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. Próbę tę skoncentrowano na analizie trzech fundamentalnych w jej ...

Cena w prawoo.pl:
28.90 zł
34.9 zł