USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNOKARNEJ ZARYS WYKŁADU

JANUSZ POHL B.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788360550386
Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie wyselekcjonowanej grupy organów ochrony prawnej - organów, których zasadnicze funkcje wykazują związki z szeroko rozumianym prawem karnym. Skrypt ten jest pomyślany jako pomoc dydaktyczna ...

Cena w prawoo.pl:
33.04 zł
39.9 zł


System Prawa Karnego Procesowego Tom 3 Zasady procesu karnego

Wiliński, Hofmański
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327800800
System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i {kompleksowe|kompleksowe|wszechstronne omówie ...

Cena w prawoo.pl:
228.69 zł
319 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo Karne Testy

Citowicz, Góralski, Kokot, Bojarski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788378063551
Testy z zakresu prawa karnego materialnego. Testy, zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru, stanowią obecnie jedną z najpopularniejszych form sprawdzania wiedzy. Pozwalają one na stosunkowo szybkie zweryfikowanie wiadomości\r\nobejm ...

Cena w prawoo.pl:
24.66 zł
32 zł


ustawa o komornikach sadowych i egzekucji

marcinika
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433016
Lektura jest najaktualniejszym i najobszerniejszym z dostępnych na rynku komentarzy do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, niezmiernie po wielokroć powoływana również w literaturze, w jaki sposób i orzecznictwie, ...


Prawnokarne aspekty zwalczania mowy nienawiści

Woiński
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327805508
Problematyka mowy nienawiści (hate speech) to jedno z najistotniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zagadnień współczesnego prawa karnego. Szczególnie sporna jest zasadność penalizacji tego zjawiska. Z jednej strony wskazuje s ...


Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Świtaj
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325563790
Niniejsza monografia stanowi próbę dokonania wyczerpującej analizy przepisów regulujących stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń i równocześnie rozstrzygnięcia pojawiających się wątpliwości oraz problemów. Poświ ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Kuczyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325562328
W monografii przedstawiony został model oskarżenia, jaki przyjęto w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Dokonano analizy poszczególnych elementów modelu oskarżenia przed MTK, wpływających na realne możliwości dzia ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


OGLĘDZINY MIEJSCA TEORIA I PRAKTYKA

KWIATKOWSKA WÓJCIKIEWICZ V.
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788372856289
Problematyka oględzin miejsca zdarzenia posiada w polskiej kryminalistyce bardzo bogatą literaturę. Zdecydowana większość pozycji z tego zakresu to jednak opracowania stare. Autorka podjęła się trudu naukowej analizy tej czynności tak ...

Cena w prawoo.pl:
61.50 zł
78 zł


Bójka i pobicie Nowosad Aleksandra

Nowosad Aleksandra
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326431180
Książka dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału w bójce i pobiciu. Autorka przedstawia drogę rozwojową konstrukcji tego przestępstwa, analizuje jego budowę oraz konfrontuje je ze współczesnymi zasadami odp ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Prawo karne część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska), Stanisław Hoc, Anna Jaworska Wieloch, Michał Kalitowski,
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788327807939
Podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych z nim powiązanych. W opracowaniu pr ...