System Prawa Karnego Procesowego Tom 3 Zasady procesu karnego

Wiliński, Hofmański
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327800800
System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne ...

Cena w prawoo.pl:
232.97 zł
319 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Prawo Karne Testy

Citowicz, Góralski, Kokot, Bojarski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788378063551
Testy z zakresu prawa karnego materialnego. Testy, zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru, stanowią obecnie jedną z najpopularniejszych form sprawdzani ...

Cena w prawoo.pl:
26.80 zł
32 zł


ustawa o komornikach sadowych i egzekucji

marcinika
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433016
Publikacja jest najaktualniejszym i najobszerniejszym z dostępnych na rynku komentarzy do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, nadzwyczaj n ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawnokarne aspekty zwalczania mowy nienawiści

Woiński
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327805508
Problematyka mowy nienawiści (hate speech) to jedno z najistotniejszych i w największym stopniu kontrowersyjnych zagadnień współczesnego prawa karnego. Szczegó ...

Cena w prawoo.pl:
67.98 zł
89 zł


Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Świtaj
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325563790
Niniejsza monografia stanowi próbę dokonania wyczerpującej analizy artykułów regulujących stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń i równocz ...

Cena w prawoo.pl:
79.00 zł
99 zł


Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Kuczyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325562328
W monografii przedstawiony został model oskarżenia, jaki przyjęto w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Dokonano analizy poszczególnych elem ...

Cena w prawoo.pl:
79.00 zł
99 zł


OGLĘDZINY MIEJSCA TEORIA I PRAKTYKA

KWIATKOWSKA WÓJCIKIEWICZ V.
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788372856289
Problematyka oględzin miejsca zdarzenia posiada w polskiej kryminalistyce bardzo bogatą literaturę. Zdecydowana większość pozycji z tego zakresu to jednak opra ...

Cena w prawoo.pl:
64.91 zł
78 zł


Bójka i pobicie Nowosad Aleksandra

Nowosad Aleksandra
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326431180
Książka dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału w bójce i pobiciu. Autorka przedstawia drogę rozwojową konstrukcji tego przestęp ...

Cena w prawoo.pl:
75.62 zł
99 zł


Prawo karne część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska Wieloch, Michał Kalitowski, O
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788327807939
Podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego ...

Cena w prawoo.pl:
52.70 zł
69 zł


Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym

Kulik Marek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325555849
Książka składa się z 13 rozdziałów poświęconych takim zagadnieniom jak:- rozwój przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary w historii ...

Cena w prawoo.pl:
115.50 zł
149 zł