Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim

Banasik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326444579
Książka stanowi analizę zagadnień dotyczących przedawnienia karalności przestępstw oraz przedawnienia wykonalności środków reakcji karnej. Jest pierwszym w ...

Cena w prawoo.pl:
75.62 zł
99 zł


Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym

Politowicz Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325558727
Książka powstała w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej o tym samym tytule, która była przedmiotem publicznej obrony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyt ...

Cena w prawoo.pl:
79.00 zł
99 zł


Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym

Politowicz Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325558727
Książka powstała w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej o tym samym tytule, która była przedmiotem publicznej obrony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyt ...

Cena w prawoo.pl:
79.00 zł
99 zł


Prawo karne Diagramy

Zientara Anna, Błaszczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444050
Stan prawny 01.09.2013 rok. Książka stanowi wykład z prawa karnego materialnego w postaci tabel i wykresów. Zawiera omówienie zasad i instytucji oraz tezy najwa ...

Cena w prawoo.pl:
16.67 zł
19.9 zł

Bestseller

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Chojniak Ł.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325552992
Książka pozwoli studentom oraz aplikantom poszerzyć swoją wiedzę wykraczając poza podstawowy kurs procedury karnej. Będzie również pomocna w ramach wykładu ...

Cena w prawoo.pl:
79.00 zł
99 zł


Prawo karne Minirepetytorium

Zientara Anna, Błaszczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444586
Stan prawny 01.09.2013 rok. Seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w pow ...

Cena w prawoo.pl:
16.67 zł
19.9 zł


Świadomość sprawcy czynu zabronionego Giezek

Jacek Giezek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444524
Książka dla osób zajmujących się dogmatyką prawa karnego, a także do praktyków wymiaru sprawiedliwości. Może być również lekturą uzupełniającą dla d ...

Cena w prawoo.pl:
75.62 zł
99 zł


Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne

Majewski Jarosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444562
Pierwsze w polskim piśmiennictwie karnistycznym całościowe opracowanie problematyki strony podmiotowej okoliczności wyłączających bezprawność czynu (kontrat ...

Cena w prawoo.pl:
60.34 zł
79 zł


Prawo karne Gardocki

Gardocki Lech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 18/2013 | Isbn 9788325554446
W podręczniku prawniczym o prawie karnym w części ogólnej omówiono kwestie związane z zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedzi ...

Cena w prawoo.pl:
43.89 zł
55 zł


Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym

Szeleszczuk D.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325553982
Przedmiotem opracowania jest kompleksowa analiza pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym. Jako szczególny środek reakcji karnej na przestępstwo pozba ...

Cena w prawoo.pl:
79.00 zł
99 zł