Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym

Kulik Marek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325555849
Książka składa się z 13 rozdziałów poświęconych takim zagadnieniom jak:- rozwój przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary w historii prawa karnego,- problematyka uzasadnienia istnienia instytucj ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim

Banasik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326444579
Książka stanowi analizę zagadnień dotyczących przedawnienia karalności przestępstw oraz przedawnienia wykonalności środków reakcji karnej. Jest pierwszym w literaturze polskiej opracowaniem poświęconym komparatystycznemu spojrzeniu n ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym

Politowicz Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325558727
Książka powstała w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej o tym samym tytule, która była przedmiotem publicznej obrony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2013 r. Temat grzywny akcesoryjnej nie ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym

Politowicz Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325558727
Książka powstała w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej o tym samym tytule, która była przedmiotem publicznej obrony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2013 r. Temat grzywny akcesoryj ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


Prawo karne Diagramy

Zientara Anna, Błaszczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444050
Stan prawny 01.09.2013 rok. Książka stanowi wykład z prawa karnego materialnego w postaci tabel i wykresów. Zawiera omówienie zasad i instytucji oraz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych wydanych na grun ...

Cena w prawoo.pl:
15.33 zł
19.9 zł


Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Chojniak Ł.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325552992
Książka pozwoli studentom oraz aplikantom poszerzyć swoją wiedzę wykraczając poza podstawowy kurs procedury karnej. Będzie również pomocna w ramach wykładu specjalizacyjnego dotyczącego niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowani ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


Prawo karne Minirepetytorium

Zientara Anna, Błaszczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444586
Stan prawny 01.09.2013 rok. Seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium. Publikacj ...

Cena w prawoo.pl:
15.33 zł
19.9 zł


Świadomość sprawcy czynu zabronionego Giezek

Jacek Giezek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444524
Książka dla osób zajmujących się dogmatyką prawa karnego, a także do praktyków wymiaru sprawiedliwości. Może być również lekturą uzupełniającą dla doktorantów czy aplikantów sądowych, adwokackich lub prokuratorskich.\r\n P ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne

Majewski Jarosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444562
Pierwsze w polskim piśmiennictwie karnistycznym całościowe opracowanie problematyki strony podmiotowej okoliczności wyłączających bezprawność czynu (kontratypów). Jest to tematyka doniosła zarówno z punktu widzenia teorii, jak i dogm ...

Cena w prawoo.pl:
57.16 zł
79 zł


Prawo karne Gardocki

Lech Gardocki, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 18/2013 | Isbn 9788325554446
W podręczniku prawniczym o prawie karnym w części ogólnej omówiono kwestie związane z zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny, nauka o przestępstwie, nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpi ...