Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

 

75 zł 57.23 Bestseller

Autor: Teresa Dukiet Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski, Podręcznik prawo,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249386
Wydanie: 2/2018 Stron: 578


Inne działy: Prawo autorskie 2019, Prawo zamówień publicznych 2019, Prawo handlowe 2019, Prawo budowlane 2019,Wysyłka

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autorzy podjęli działania na rzecz uwzględnienia zmian ustawodawstwa dokonywanych w trybie spełniającym elementarne zasady stanowienia prawa po 31.05.2018 r., czyli już po ukończeniu prac nad nową wersją podręcznika. Na przeszkodzie temu stanął sposób działania organów odpowiedzialnych za stanowienie prawa i publikację aktów prawnych. Z tego właśnie powodu w książce zostały uwzględnione jedynie te zmiany prawa dokonane do 31.05.2018 r., których zgodność z Konstytucją jest bezsporna.