Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

 

69 zł 53.75

Autor: Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788381076609
Wydanie: 1/2017 Stron: 468


Inne działy: Finanse publiczne 2018, Kodeks pracy komentarz 2018, Kodeks karny skarbowy 2018, KPK Komentarz 2018,Wysyłka

Podręcznik zawiera omówienie:
- materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych oraz części szczególnej grupującej przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe,
- zagadnień procesowych, w tym przedmiotu i celu oraz przebiegu procesu karnego skarbowego, w jaki sposób również instytucji specyficznych prawa karnego skarbowego,
- problematyki wykonawczego prawa karnego skarbowego. Opracowanie uwzględnia najnowsze obszerne zmiany w przepisach ustrojowych i finansowych mające znaczący wpływ na regulacje prawne Kodeksu karnego skarbowego, przede wszystkim wprowadzone:
- ustawą z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
- ustawą z 16.11.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
- ustawą z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu uwzględniono też regulacje unijne, w szczególności wynikające z powiązania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny z przestępstwami skarbowymi i wykroczeniami skarbowymi przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. SERIA AKADEMICKA