Konstytucja RP komentarze i ustawy

Książki obejmują omówienie przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwalają na zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem licznie powoływanego orzecznictwa sądów.


Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788325599638
Stan prawny: 14 lutego 2018 r. Teksty ustaw Becka zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej\r\n Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o partiach politycznych - Prawo o zgromadzeniach - Ochrona informacji niejawnych ...

Cena w prawoo.pl:
36.79 zł
45 zł


Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych

Banaszak Bogusław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788326438813
Treścią książki jest analiza instytucji ustrojowych współczesnych państw demokratycznych. Autor dokonał klasyfikacji badanych konstrukcji ustrojowych w oparciu o ugruntowane kryteria doktryny prawa oraz konstytucje i akty prawne charakte ...

Cena w prawoo.pl:
49.93 zł
69 zł


Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności

Milena Korycka Zirk
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788372858160
Książka stanowi próbę wykazania dynamiki rozwoju myśli konstytucyjnej z punktu widzenia teoretycznoprawnych i filozoficznoprawnych podstaw kształtowania się myśli filozofii polityk, jaką jest konstytucjonalizm. Rozprawa zawiera konfront ...

Cena w prawoo.pl:
52.49 zł
68 zł


Wykładnia konstytucji aktualne problemy i tendencje

Stanisław Jan Czepita, Maciej Dybowski, Roman Hauser, Mikołaj Hermann, Marzena Kord
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326491016
Problematyka wykładni konstytucji stanowi źródło niezliczonych komentarzy politycznych i publicystycznych dotyczących granic władzy sądowniczej czy legitymizacji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy starają się rozstrzygnąć ...

Cena w prawoo.pl:
92.48 zł
129 zł


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2016 przepisy


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 18/2016 | Isbn 9788326489778
Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W ksią ...


Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka

Banaszak Bogusław
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788325540951
Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego znawcy przedmiotu oraz twórcę wie ...

Cena w prawoo.pl:
137.52 zł
189 zł


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz

Monika Haczkowska
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327809216
Ekspresowy Druk na życzenie. Wysyłka zamówienia 9 dni roboczych + czas dostawy W Komentarzu uwzględniono najnowsze akty prawne stanowiące rozwinięcie ustawy zasadniczej, m.in. ustawę z 11 lipca 2014 r. o petycja ...

Cena w prawoo.pl:
96.19 zł
129 zł


Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325577247
Stan prawny: 1 września 2016 roku. Teksty ustaw Becka zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej\r\n Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o partiach politycznych - Prawo o zgromadzeniach - Ochrona informacji niejaw ...

Cena w prawoo.pl:
36.23 zł
45 zł


Konstytucja RP Tom 2 Komentarz do art 87-243

Safjan Marek, Bosek Leszek, Bojańczyk Antoni, Wiliński Paweł, Weitz Karol, Tuleja
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325574918
Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem li ...

Cena w prawoo.pl:
341.54 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo


Konstytucja RP Tom 1 Komentarz do art 1–86

Safjan Marek, Bosek Leszek, Górski marek, Grzegorczyk Paweł, Królikowski Michał,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325573652
Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem li ...

Cena w prawoo.pl:
341.54 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo