Konstytucja RP komentarze i ustawy

Książki obejmują omówienie przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwalają na zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem licznie powoływanego orzecznictwa sądów.


Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych

Banaszak Bogusław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788326438813
Treścią książki jest analiza instytucji ustrojowych współczesnych państw demokratycznych. Autor dokonał klasyfikacji badanych konstrukcji ustrojowych w oparc ...

Cena w prawoo.pl:
52.70 zł
69 zł


Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności

Milena Korycka Zirk
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788372858160
Książka stanowi próbę wykazania dynamiki rozwoju myśli konstytucyjnej z punktu widzenia teoretycznoprawnych i filozoficznoprawnych podstaw kształtowania się m ...

Cena w prawoo.pl:
55.40 zł
68 zł


Wykładnia konstytucji aktualne problemy i tendencje

Stanisław Jan Czepita, Maciej Dybowski, Roman Hauser, Mikołaj Hermann, Marzena Kord
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326491016
Problematyka wykładni konstytucji stanowi źródło niezliczonych komentarzy politycznych i publicystycznych dotyczących granic władzy sądowniczej czy legitymiza ...

Cena w prawoo.pl:
98.53 zł
129 zł

Bestseller

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2016 przepisy


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 18/2016 | Isbn 9788326489778
Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone ...

Cena w prawoo.pl:
11.24 zł
10.9 zł


Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka

Banaszak Bogusław
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788325540951
Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i ...

Cena w prawoo.pl:
142.66 zł
189 zł


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz

Monika Haczkowska
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327809216
Ekspresowy Druk na życzenie. Wysyłka zamówienia 9 dni roboczych + czas dostawy W Komentarzu uwzględniono najnowsze akty prawne stanowi ...

Cena w prawoo.pl:
102.49 zł
129 zł

Bestseller

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325577247
Stan prawny: 1 września 2016 roku. Teksty ustaw Becka zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej\r\n Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o part ...

Cena w prawoo.pl:
35.91 zł
45 zł

Bestseller

Konstytucja RP Tom 2 Komentarz do art 87-243

Safjan Marek, Bosek Leszek, Bojańczyk Antoni, Wiliński Paweł, Weitz Karol, Tuleja
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325574918
Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie ...

Cena w prawoo.pl:
305.09 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Konstytucja RP Tom 1 Komentarz do art 1–86

Safjan Marek, Bosek Leszek, Górski marek, Grzegorczyk Paweł, Królikowski Michał,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325573652
Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie ...

Cena w prawoo.pl:
305.09 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Wolności i prawa człowieka w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Chmaj
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788380920965
Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wniosło do polskiego prawa systemowe uregulowanie kwestii wolności i praw człowi ...

Cena w prawoo.pl:
45.06 zł
59 zł