Prawo medyczne - ustawy i komentarze

Dzięki książką z tego działu zapoznasz się z obowiązkami lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, jakie są zasady prowadzenia działalności leczniczej, jakie zasady obowiązują przy prowadzeniu indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, uprawnienia NFZ. I najważniejsze: jaki jest zakres odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej za błędy medyczne. Polecana przez prawoo.pl jest książka z prawa medycznego Pana Nesterowicza.


Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

Karczewska Kamińska Natalia
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244718
W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta, w tym. m.in.: - ...

Cena w prawoo.pl:
82.45 zł
99 zł


Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Lenio Paweł
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381243773
Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym prawnofinansowych aspektów źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce. ...

Cena w prawoo.pl:
114.61 zł
159 zł


Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich wykonywania

Cena w prawoo.pl:
42.39 zł
52.5 zł


Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz

Kowalska Mańkowska Iwona, Pietraszewska Macheta Agnieszka, Sidorko Andrzej, Urban Kr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381241205
Komentarz został przygotowany przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od wielu lat, na co dzień stykających się z problemami finans ...

Cena w prawoo.pl:
184.93 zł
259 zł


Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych

Kowalewski Eugeniusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788372856180
Ustawa z dnia 28.IV.2011r. nowelizująca ustawę z dnia 6.XI.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje nowy tryb dochodzenia roszczeń odszkodow ...

Cena w prawoo.pl:
46.43 zł
60 zł

Bestseller

Instytucje Prawa Medycznego System Prawa Medycznego Tom 1

Leszek Bosek, Marek Safjan, Dobrochna Bach Golecka, Zbigniew Banaszczyk, Witold Borys
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325596057
Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego poświęcony jest instytucjom prawa medycznego (elementom stosunku prawa medycznego). We wszystkich dziedzinach prawa medycznego w ...

Cena w prawoo.pl:
305.83 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Farmacja ujednolicone przepisy stan prawny 5 kwietnia 2017 roku

Legis
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365467232
Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2 ...

Cena w prawoo.pl:
59.35 zł
79.8 zł

Bestseller

Prawo medyczne Kubiak

Kubiak Rafał
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325599218
Książka Rafała Kubiaka z prawa medycznego spełnia oczekiwania zarówno prawników, jak i lekarzy, a w pewnym zakresie także innych pracowników medycznych. Moż ...

Cena w prawoo.pl:
51.93 zł
69 zł

Bestseller

Prawo dla pielęgniarek

Paszkowska Małgorzata
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380854673
Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki. Publikacja zawiera dużo odniesień praktyczny ...

Cena w prawoo.pl:
41.64 zł
50 zł


Elektroniczna dokumentacja medyczna Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej

Krzysztof Nyczaj, Paweł Piecuch
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326967689
Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej stanie się obligatoryjne dla każdej placówki ...

Cena w prawoo.pl:
82.45 zł
99 zł