Prawo medyczne - ustawy komentarze orzecznictwo

Książki dla pracowników ochrony zdrowia, menedżerów w placówkach ochrony zdrowia oraz praktyków prawa zajmujących się tematyką prawa medycznego.


Farmacja ujednolicone przepisy Legis

Legis, Farmacja
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788365467409
Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: \r\n1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. \r\n3. Odpłatność za leki ...


Prawo w medycynie Fiutak

Agnieszka Fiutak, Skrypty Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2019 | Isbn 9788381288668
Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia zwi ...

Cena w prawoo.pl:
49.67 zł
65 zł


Farmacja 2017 + Wykaz leków na CD 2017

Legis, Farmacja
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788365467232
Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za ...


Zapobieganie błędom medycznym w praktyce

Monika Sadowska, Poradniki ABC Zdrowie
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis Univeristy
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381600767
Zapobieganie błędom medycznym w praktyce. Stan prawny: 15 listopada 2018 r. \r\nz uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16.08.2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018, po ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Prawo wobec medycyny i biotechnologii Zbiór orzeczeń z komentarzami

Marek Safjan, Zbigniew Banaszczyk
Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326402104
Druk na życzenie - czas realizacji zamówienia około 10 dni Niniejszy zbiór obejmuje kilkadziesiąt orzeczeń trybunatów europejskich, konstytucyjnych oraz sądów polskich i zagranicznych, które dotykają zagadnień ważnych z pu ...

Cena w prawoo.pl:
85.59 zł
109.2 zł


Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego

Piotr Szudejko, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381580656
Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego. ...

Zapowiedź książki Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego

Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło

Leszek Ogiegło, Rafał Blicharz, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Barbara Jend
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289474
Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczegó ...

Cena w prawoo.pl:
341.54 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo


Prokreacja medycznie wspomagana

Kinga Bączyk Rozwadowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788372858498
Opracowanie jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców - adwokatów i radców prawnych, sędziów, prokuratorów, studentów prawa i medycyny oraz innych osób bezpośrednio związanych i zainteresowanych problematyką wspomaganej prokreacj ...

Cena w prawoo.pl:
63.71 zł
90 zł


Prokreacja medycznie wspomagana

Kinga Bączyk Rozwadowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788372858498
Opracowanie jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców - adwokatów i radców prawnych, sędziów, prokuratorów, studentów prawa i medycyny oraz innych osób bezpośrednio związanych i zainteresowanych problematyką wspomaganej prokreacj ...

Cena w prawoo.pl:
75.96 zł
99 zł


Zagrożenia zdrowia publicznego

Denys Andrzej, Tokarski Zbigniew
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249867
W kolejnej części publikacji Zagrożenia zdrowia publicznego szczególną uwagę poświęcono działalności promotora zdrowia, którego podstawowym celem jest aktywizowanie społeczności na rzecz zdrowia, popierania i rozwijania postaw prozd ...

Cena w prawoo.pl:
67.28 zł
89 zł