Prawo medyczne - ustawy i komentarze

Dzięki książką z tego działu zapoznasz się z obowiązkami lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, jakie są zasady prowadzenia działalności leczniczej, jakie zasady obowiązują przy prowadzeniu indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, uprawnienia NFZ. I najważniejsze: jaki jest zakres odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej za błędy medyczne. Polecana przez prawoo.pl jest książka z prawa medycznego Pana Nesterowicza.


Błędy medyczne odpowiedzialność prawna lekarza i placówki medycznej + CD

Agnieszka Sieńko, Dorota Kaczmarczyk
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788326976186
Praktyczny poradnik dotyczący odpowiedzialności prawnej lekarza i placówki medycznej w procesie leczenia pacjentów z uwzględnieniem przepisów o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Podpowiada, jak bezpiecznie wykonywać zawód lekarza i ...

Cena w prawoo.pl:
72.79 zł
99 zł


System Prawa Medycznego Tom 2 Szczególne świadczenia zdrowotne

Bosek Leszek, Wnukiewicz Kozłowska Agata, System Prawa Medycznego
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286053
W publikacji zostały omówione takie kwestie jak: pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych eksperyment medyczny terapia eksperymentalna świadczenia zdrowotne wspomagające prokreację świadczenia zdrowotne związane z ...

Cena w prawoo.pl:
311.99 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo


Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce

Iwona Wrześniewska Wal
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244848
W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienie odpowiedzialności zawodowej lekarza oraz postępowania przed sądami lekarskimi. Zwrócono także uwagę na powiązanie odpowiedzialności zawodowej lekarzy z odpowiedzialnością karną. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce

Funkcjonowanie apteki pytania i odpowiedzi

Monika Kwiatkowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246934
Publikacja przeznaczona jest dla kierowników aptek i punktów aptecznych, magistrów i techników, a także studentów farmacji. Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami zwi ...

Cena w prawoo.pl:
70.01 zł
99 zł


Farmacja ujednolicone przepisy Legis

Legis, Farmacja
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788365467409
Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: \r\n1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. \r\n3. Odpłatność za leki ...

Cena w prawoo.pl:
62.39 zł
82.95 zł


Farmacja 2018 + Wykaz leków na CD 2018

Legis, Farmacja
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788365467409
Płyta CD Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: \r\n1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytw ...

Cena w prawoo.pl:
103.99 zł
149.85 zł


Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

Karczewska Kamińska Natalia
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244718
W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta, w tym. m.in.: - przymus leczenia i innych interwencji medycznych jako ochrona osób małoletnich ...

Cena w prawoo.pl:
77.22 zł
99 zł


Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Lenio Paweł
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381243773
Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym prawnofinansowych aspektów źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Głównym celem monografii jest ustalenie, czy regulacje prawne determinujące r ...

Cena w prawoo.pl:
112.44 zł
159 zł


Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich wykonywania

Cena w prawoo.pl:
41.59 zł
52.5 zł


Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz

Kowalska Mańkowska Iwona, Pietraszewska Macheta Agnieszka, Sidorko Andrzej, Urban Kr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381241205
Komentarz został przygotowany przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od wielu lat, na co dzień stykających się z problemami finansowania świadczeń ze środków publicznych. W trzecim wydaniu komentarza omówi ...

Cena w prawoo.pl:
187.19 zł
259 zł