Prawo międzynarodowe publiczne Łazowski

Prawo międzynarodowe publiczne Łazowski

 

69 zł 55.19

Autor: Podręczniki Prawnicze, Adam Łazowski, Anna Zawidzka Łojek,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288125
Wydanie: 3/2018 Stron: 380


Inne działy: Prawo międzynarodowe publiczne 2019, Prawo prywatne 2019, Prawo unii europejskiej 2019, Stosunki międzynarodowe,Wysyłka

W podręczniku Prawo międzynarodowe publiczne zawiera omówienie problematyki: źródeł prawa międzynarodowego publicznego, przedmiotem tego systemu prawnego oraz odpowiedzialności międzynarodowej i sposobów rozstrzygania sporów. W toku rozważań uwzględniono najnowsze akty prawne oraz orzecznictwo sądów
Oddawana do rąk Czytelników książka stanowi kompendium wiedzy z za kresu prawa międzynarodowego publicznego. Jest adresowana przede wszystkim do studentów prawa oraz stosunków międzynarodowych. Przedstawione zagadnienia obejmują problematykę źródeł prawa międzynarodowego, podmiotów tegoż systemu prawnego, sposobów załatwiania sporów międzynarodowych oraz statusu jednostek w prawie międzynarodowym. Bogato omówione zostały także aspekty prawne działalności organizacji między narodowych. Naszym celem było i jest przedstawienie prawa międzynarodowego w sposób dynamiczny, przy zachowaniu proporcji między teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania tegoż szczególnego porządku prawnego. Z tego względu rozważania doktrynalne wzbogacone są analizą praktyki międzynarodowej oraz orzecznictwa. W każdym z rozdziałów Czytelnik znajdzie wykazy zalecanej literatury, które, jak mamy nadzieję, posłużą jako punkt wyjścia dla dalszych studiów nad prawem międzynarodowym publicznym.