Wzory aktów notarialnych, obrót nieruchomościami i podatki w praktyce notarialnej

Szeroki wybór komentarzy, książek dla notariuszy o obrocie nieruchomościami, elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym, prawie pierwokupu, hipotece po nowelizacji ze wzorami aktów notarialnych


Podatki

Wojciech Gonet, Piotr Marquardt, Michał Stawiński, Biblioteka notariusza
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381602419
Książka przeznaczona dla notariuszy i doradców podatkowych, będzie też użyteczna dla pracowników urzędów skarbowych. Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania według kilku ustaw podatkowych. W książce zosta ...

Cena w prawoo.pl:
171.19 zł
199 zł

Zapowiedź książki Podatki

Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

Andrzej Jan Szereda, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381584838
Publikacja Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty zawiera ponad 220 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce. Akt notarialny to urzędowy dokument stwierdzający treść dokonanej czynności prawnej, ...

Zapowiedź książki Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie

Andrzej Rataj, Andrzej Jan Szereda, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381580335
Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. po ...

Zapowiedź książki Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła, Mirosława Pytlewska Smółka, Biblioteka notariusza
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246187
Książka przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywa ...

Cena w prawoo.pl:
119.09 zł
159 zł


Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska, Helena Ciepła, Biblioteka notariusza
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381243797
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą ks ...

Cena w prawoo.pl:
181.89 zł
239 zł


Wzory aktów notarialnych Janeczko

Edward Janeczko, Teresa Janeczko, Wiktor Karpowicz, Komentarz Wzory pism
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381244145
Komentarz będzie stanowił pomoc w pracy notariusza, ułatwi pracę osobom zajmującym się przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sporządzania aktów notarialnych. Komentarz zawiera wzory i uwagi do nich wyjaśniające problematykę danego ...

Cena w prawoo.pl:
199.01 zł
259 zł


Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie

Andrzej Jan Szereda
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281775
Komentarz o czynnościach notarialnych do art. 79–112 Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących czynności notarialnych umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. D ...

Cena w prawoo.pl:
213.99 zł
249 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu

Aleksander Oleszko
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380920767
W pierwszym tomie komentarza prof. Oleszko analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porząd ...

Cena w prawoo.pl:
230.04 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo pierwokupu nieruchomości

Wojciech Gonet, Biblioteka notariusza
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381078207
Problematyka prawa pierwokupu nieruchomości jest bardzo rozbudowana – została uregulowana w ponad 20 aktach prawnych. Stosowanie przepisów dotyczących prawa pierwokupu w praktyce jest dość trudne ze względu na złożoność regulacji. N ...

Cena w prawoo.pl:
199.01 zł
259 zł


Akty notarialne Komentarz

Aleksander Oleszko, Komentarze klasyczne
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326480362
Komentarz to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruch ...

Cena w prawoo.pl:
167.98 zł
199 zł