Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - delegowanie, praca tymczasowa

Komentarze i książki dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie interesujących się materią z zakresu prawa dla cudzoziemców. W książkach omówiono zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do wjazdu i przebywania na terytorium Polski, wykonywania pracy, nabywania nieruchomości, korzystania z pomocy społecznej państwa, kontynuowania lub podjęcia nauki.


Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r

Makowski Mariusz
Wydawnictwo: Infor
Wydanie /2018 | Isbn 9788365947536
Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. Rocznie do Polski przyjeżdża ponad milion pra ...

Cena w prawoo.pl:
61.81 zł
69 zł


Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej

Gawrycka Małgorzata, Ziętarski Jarosław, Maier Marta
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2018 | Isbn 9788380855564
Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać s ...

Cena w prawoo.pl:
35.83 zł
40 zł


Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Przemysław Ciszek, Michał Nocuń, Grzegorz Dzionkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn
Zatrudnienie pracownika z zagranicy jest obarczone szeregiem obowiązków. To nie tylko uzyskanie dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny

Stawicki Roman
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2017 | Isbn 9788380854901
Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne dotyczące zjawiska uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Takie sformułowanie zakresu przedmiotowego ...

Cena w prawoo.pl:
43.00 zł
48 zł


Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych Zmiany od 1 stycznia 2018 r

Culepa Michał
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie /2017 | Isbn 9788326967832
Z dniem 1 stycznia 2018 r. zaczynają obowiązywać ważne dla wielu pracodawców zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudn ...

Cena w prawoo.pl:
53.66 zł
59.9 zł


Zatrudnianie cudzoziemców-rewolucyjne zmiany

Makowski Mariusz
Wydawnictwo: Infor
Wydanie /2017 | Isbn 9788365887634
Poradnik przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obo ...

Cena w prawoo.pl:
29.36 zł
29.9 zł


Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Kumela Romańska Magdalena
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381070287
Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzozie ...

Cena w prawoo.pl:
86.63 zł
99 zł

Bestseller

Przestępczość cudzoziemców

Klaus Witold, Laskowska Katarzyna, Rzeplińska Irena
Wydawnictwo: Scholar
Wydanie /2017 | Isbn 9788373838550
W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczn ...

Cena w prawoo.pl:
69.60 zł
77.7 zł


Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy

Czarnocka Marzenna
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie /2017 | Isbn 9788326962004
Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy wymaga znajomości aktualnych przepisów prawnych i zadań dyrektora szkoły. W publikacji podpowiad ...

Cena w prawoo.pl:
34.94 zł
39 zł


Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Komentarz

Wereśniak Masri
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325563691
Komentarz będzie przydatny dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie intere ...

Cena w prawoo.pl:
104.87 zł
129 zł

Bestseller