Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - delegowanie, praca tymczasowa

Komentarze i książki dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie interesujących się materią z zakresu prawa dla cudzoziemców. W książkach omówiono zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do wjazdu i przebywania na terytorium Polski, wykonywania pracy, nabywania nieruchomości, korzystania z pomocy społecznej państwa, kontynuowania lub podjęcia nauki.


Podatek od wyjścia

Nowak Piechota Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381422352
Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za granicę. W publikacji zaprezentow ...

Cena w prawoo.pl:
41.00 zł
49.9 zł


Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich

Lidia Rubińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046196
Książka Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich – zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozliczeniem podatkowo-składkowych cudzoziemców z Uk ...

Cena w prawoo.pl:
115.55 zł
157.5 zł


Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Ewa Podgórska Rakiel, Michał Szypniewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246958
Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania cudzoziemców, zarówno w trybie uproszczonym, jak i zwykłym, z uwzględnieniem legalizacji pobytu pracowników zagranicznych. Materiał zgromadzony w książce przedstawia m.in. procedu ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia

Gniadzik Magdalena
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287005
Przedmiotem prezentowanej monografii jest proces ewolucji, który zachodził i nadal zachodzi w orzecznictwie Trybunału odnoszącym się do statusu prawnego obywateli Unii Europejskiej w państwach przyjmujących oraz państwach pochodzenia. W ...

Cena w prawoo.pl:
163.71 zł
189 zł


Zatrudnianie cudzoziemców Zmiany 2018

Schiffter Karolina
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365986146
Praktyczny poradnik na temat rewolucyjnych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców. W publikacji omówienie i wyjaśnienie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., dotyczących m.in.: formalności związanych z zatrudnianiem cudzozie ...

Cena w prawoo.pl:
75.66 zł
98.99 zł


Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r

Makowski Mariusz
Wydawnictwo: Infor
Wydanie /2018 | Isbn 9788365947536
Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. Rocznie do Polski przyjeżdża ponad milion pracowników z zagranicy. W wielu branżach coraz trudniej znaleźć pracowników z ...

Cena w prawoo.pl:
53.23 zł
69 zł


Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej

Gawrycka Małgorzata, Ziętarski Jarosław, Maier Marta
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2018 | Isbn 9788380855564
Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzrost i rozwój gospodarek krajowych w ...

Cena w prawoo.pl:
32.86 zł
40 zł


Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny

Stawicki Roman
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2017 | Isbn 9788380854901
Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne dotyczące zjawiska uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Takie sformułowanie zakresu przedmiotowego publikacji podyktowane jest dążeniem autora do wszechstronnej analizy sytuacji ...

Cena w prawoo.pl:
39.43 zł
48 zł


Zatrudnianie cudzoziemców-rewolucyjne zmiany

Makowski Mariusz
Wydawnictwo: Infor
Wydanie /2017 | Isbn 9788365887634
Poradnik przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Przedstawiamy też najnowsze zmiany w przep ...

Cena w prawoo.pl:
24.55 zł
29.9 zł


Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Kumela Romańska Magdalena
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381070287
Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa k ...

Cena w prawoo.pl:
81.31 zł
99 zł