Prawo oświatowe Komentarze Meritum 2019

Prawo oświatowe - komentarze, przepisy wprowadzające, procedury oświatowe z wzorami dokumentów, karta nauczyciela, prawo pracy i przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Książki dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów sądów administracyjnych. Zapoznaj się z najnowszymi

Procedurami oświatowymi i wzorami dokumentów

stosowanymi w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór
Meritum Prawo Oświatowe

Krzysztof Gawroński, Stefan Kwiatkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381249188
Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Meritum Prawo Oświatowe

Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

Kowalska Ewelina
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788378657118
Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publicznego, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w zderzeniu z aspektami o charakterze cywilno-prawnym. Doniosłe z perspektywy dokt ...

Cena w prawoo.pl:
35.11 zł
39.9 zł


Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Agata Piszko
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244466
Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacy ...

Cena w prawoo.pl:
108.49 zł
149 zł


Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Mateusz Pilich, Artur Olszewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241922
Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek o ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
199 zł


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1

Lidia Marciniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380928305
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświato ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
199 zł


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Lidia Marciniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075893
Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy o ...

Cena w prawoo.pl:
109.13 zł
149 zł


Prawo w oświacie Część 2 Ustawy oświatowe

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydanie /2018 | Isbn 9788371733338
Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie; oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zostały również przepisy szczegó ...

Cena w prawoo.pl:
41.36 zł
47 zł


Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydanie /2018 | Isbn 9788371733321
Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie. Oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zostały również przepisy szczególne o ...

Cena w prawoo.pl:
19.65 zł
20 zł


Społeczna inspekcja pracy w szkole i placówce oświatowej

Michta Beata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydanie /2018 | Isbn 9788371733352
Społeczna Inspekcja Pracy, funkcjonująca w zakładach pracy już od ponad 60 lat, jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochron ...

Cena w prawoo.pl:
16.69 zł
17 zł


Karta Nauczyciela

Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 12/2018 | Isbn 9788381283731
Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. – w podwójnym stanie prawnym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 668 i 1010). Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z ...

Cena w prawoo.pl:
19.54 zł
19.9 zł