Prawo oświatowe Komentarze Meritum 2019

Prawo oświatowe - komentarze, przepisy wprowadzające, procedury oświatowe z wzorami dokumentów, karta nauczyciela, prawo pracy i przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Książki dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów sądów administracyjnych. Zapoznaj się z najnowszymi

Procedurami oświatowymi i wzorami dokumentów

stosowanymi w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór
Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

Kowalska Ewelina
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788378657118
Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publicznego, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w zderzeniu z aspektami o charakterze cywilno-prawnym. Doniosłe z perspektywy dokt ...

Cena w prawoo.pl:
36.71 zł
39.9 zł


Meritum Prawo Oświatowe

Krzysztof Gawroński, Stefan Kwiatkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381249188
Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum prawo oświatowe:- omówiono wszys ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
199 zł


57 problemów zarządzania oświatą

Dutka Mucha Małgorzata, Gawroński Krzysztof, Zaborniak Marlena
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249874
Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie procesów zarządzania specyficznych dla systemu oświaty. Autorzy omawiają podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zr ...

Cena w prawoo.pl:
37.40 zł
49 zł


Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r

Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie /2018 | Isbn 9788326977619
Wejście w życie nowych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela oznacza konieczność zapoznania się z zupełnie nowym modelem i zasadami oceny. Regulacje obowiązujące od 1 września 2018 r. diametralnie różnią się od poprzednich ...

Cena w prawoo.pl:
57.86 zł
62.9 zł


Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela

Paszkowska Małgorzata
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2018 | Isbn 9788380857001
Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty Nauczyciela m.in. dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia. Książka ma stanow ...

Cena w prawoo.pl:
54.28 zł
59 zł


Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

Czarnocka Marzenna
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie /2018 | Isbn 9788326977633
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego związane z wdrażaną reformą powodują pojawianie się wątpliwo ...

Cena w prawoo.pl:
64.30 zł
69.9 zł


Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Agata Piszko
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244466
Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacy ...

Cena w prawoo.pl:
108.49 zł
149 zł


Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Mateusz Pilich, Artur Olszewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241922
Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek o ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
199 zł


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1

Lidia Marciniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380928305
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświato ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
199 zł


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Lidia Marciniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075893
Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy o ...

Cena w prawoo.pl:
109.13 zł
149 zł