Prawo oświatowe Komentarze Meritum 2019

Prawo oświatowe - komentarze, przepisy wprowadzające, procedury oświatowe z wzorami dokumentów, karta nauczyciela, prawo pracy i przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Książki dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów sądów administracyjnych. Zapoznaj się z najnowszymi

Procedurami oświatowymi i wzorami dokumentów

stosowanymi w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór
Prawo autorskie w muzeum

Łada Piotr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381602068
Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w działalności muzealnej oraz wystawienniczej. Publikacja stanowi praktyczne narzędzie, na podstawie którego możliwe będzie ustalenie statusu ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


Dotacje oświatowe Beck

Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285483
Książka o dotacjach oświatowych rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wp ...

Cena w prawoo.pl:
127.54 zł
149 zł


Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Piotr Ciborski, Michał Culepa, Katarzyna Czajkowska Matosiuk, Andrzela Gawrońska Ba
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326979293
W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź jakie. Dowiedz się, co jeszcze się zmie ...

Cena w prawoo.pl:
64.79 zł
69.9 zł


Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

Kowalska Ewelina
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788378657118
Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publicznego, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w zderzeniu z aspektami o charakterze cywilno-prawnym. Doniosłe z perspektywy dokt ...

Cena w prawoo.pl:
32.77 zł
39.9 zł


Meritum Prawo Oświatowe

Krzysztof Gawroński, Stefan Kwiatkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381249188
Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum prawo oświatowe:- omówiono wszys ...

Cena w prawoo.pl:
149.05 zł
199 zł


57 problemów zarządzania oświatą

Dutka Mucha Małgorzata, Gawroński Krzysztof, Zaborniak Marlena
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249874
Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie procesów zarządzania specyficznych dla systemu oświaty. Autorzy omawiają podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zr ...

Cena w prawoo.pl:
38.40 zł
49 zł


Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r

Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie /2018 | Isbn 9788326977619
Wejście w życie nowych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela oznacza konieczność zapoznania się z zupełnie nowym modelem i zasadami oceny. Regulacje obowiązujące od 1 września 2018 r. diametralnie różnią się od poprzednich ...

Cena w prawoo.pl:
48.51 zł
62.9 zł


Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela

Paszkowska Małgorzata
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2018 | Isbn 9788380857001
Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty Nauczyciela m.in. dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia. Książka ma stanow ...

Cena w prawoo.pl:
45.51 zł
59 zł


Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

Czarnocka Marzenna
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie /2018 | Isbn 9788326977633
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego związane z wdrażaną reformą powodują pojawianie się wątpliwo ...

Cena w prawoo.pl:
53.91 zł
69.9 zł


Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Agata Piszko
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244466
Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacy ...

Cena w prawoo.pl:
108.49 zł
149 zł