Prawo oświatowe Komentarze Meritum 2019

Prawo oświatowe - komentarze, przepisy wprowadzające, procedury oświatowe z wzorami dokumentów, karta nauczyciela, prawo pracy i przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Książki dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów sądów administracyjnych. Zapoznaj się z najnowszymi

Procedurami oświatowymi i wzorami dokumentów

stosowanymi w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór
Meritum Prawo Oświatowe

Krzysztof Gawroński, Stefan Kwiatkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381249188
Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum prawo oświatowe:- omówiono wszys ...

Cena w prawoo.pl:
152.24 zł
199 zł


Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną

Lechosław Kazimierz Gawrecki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381604543
Publikacja stanowi praktyczny poradnik dotyczący zarządzania placówkami oświatowymi. Zawarto w niej odpowiedzi na pytania dotyczące codziennych sytuacji w szkolnej rzeczywistości m.in.: jak przygotować się do sprawowania funkcji kie ...

Cena w prawoo.pl:
46.24 zł
49 zł


Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Agata Piszko
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244466
Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacy ...

Cena w prawoo.pl:
106.46 zł
149 zł


Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe

Dariusz Skrzyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043683
Publikacja z nowego prawa oswiatowego to praktyczny poradnik wdrażania reformy oświaty, który pozwoli zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian, a także pomoże usystematyzować wiedzę w praktycznym stosowaniu nowych rozwiązań. ...

Cena w prawoo.pl:
129.14 zł
178.5 zł


Dotacje oświatowe

Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2019 | Isbn 9788381585071
Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian ...

Zapowiedź książki Dotacje oświatowe

Prawo autorskie w muzeum

Łada Piotr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381602068
Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w działalności muzealnej oraz wystawienniczej. Publikacja stanowi praktyczne narzędzie, na podstawie którego możliwe będzie ustalenie statusu ...

Cena w prawoo.pl:
80.49 zł
99 zł


Dotacje oświatowe Beck

Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285483
Książka o dotacjach oświatowych rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wp ...

Cena w prawoo.pl:
125.99 zł
149 zł


Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Piotr Ciborski, Michał Culepa, Katarzyna Czajkowska Matosiuk, Andrzela Gawrońska Ba
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326979293
W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź jakie. Dowiedz się, co jeszcze się zmie ...

Cena w prawoo.pl:
68.99 zł
69.9 zł


Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

Kowalska Ewelina
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788378657118
Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publicznego, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w zderzeniu z aspektami o charakterze cywilno-prawnym. Doniosłe z perspektywy dokt ...

Cena w prawoo.pl:
35.62 zł
39.9 zł


57 problemów zarządzania oświatą

Dutka Mucha Małgorzata, Gawroński Krzysztof, Zaborniak Marlena
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249874
Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie procesów zarządzania specyficznych dla systemu oświaty. Autorzy omawiają podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zr ...

Cena w prawoo.pl:
43.74 zł
49 zł