Prawo oświatowe Komentarze

Prawo oświatowe - komentarze, przepisy wprowadzające, procedury oświatowe z wzorami dokumentów, karta nauczyciela, prawo pracy i przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Książki dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów sądów administracyjnych. Zapoznaj się z najnowszymi

Procedurami oświatowymi i wzorami dokumentów

stosowanymi w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór
Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Agata Piszko
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244466
Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacy ...

Cena w prawoo.pl:
105.45 zł
149 zł


Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Mateusz Pilich, Artur Olszewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241922
Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek o ...

Cena w prawoo.pl:
140.73 zł
199 zł


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1

Lidia Marciniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380928305
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświato ...

Cena w prawoo.pl:
145.59 zł
199 zł


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Lidia Marciniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075893
Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy o ...

Cena w prawoo.pl:
106.07 zł
149 zł


Prawo w oświacie Część 2 Ustawy oświatowe

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydanie /2018 | Isbn 9788371733338
Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie; oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zostały również przepisy szczegó ...

Cena w prawoo.pl:
36.66 zł
47 zł


Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydanie /2018 | Isbn 9788371733321
Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie. Oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zostały również przepisy szczególne o ...

Cena w prawoo.pl:
18.76 zł
20 zł


Społeczna inspekcja pracy w szkole i placówce oświatowej

Michta Beata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydanie /2018 | Isbn 9788371733352
Społeczna Inspekcja Pracy, funkcjonująca w zakładach pracy już od ponad 60 lat, jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochron ...

Cena w prawoo.pl:
15.93 zł
17 zł


Karta Nauczyciela

Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 12/2018 | Isbn 9788381283731
Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. – w podwójnym stanie prawnym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 668 i 1010). Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z ...

Cena w prawoo.pl:
18.65 zł
19.9 zł


Dotacje oświatowe Beck

Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285483
Książka o dotacjach oświatowych na 2018 rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświat ...

Cena w prawoo.pl:
106.07 zł
149 zł


Ustawa o systemie oświaty

Agnieszka Pawlikowska, Adam Balicki, Joanna Berdzik, Halina Cyrulska, Wojciech Lachie
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325578725
Praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne jak i artystyczne) + płyta CD z gotowymi wzorami. ...

Cena w prawoo.pl:
207.90 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo