Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła, Mirosława Pytlewska Smółka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246187
Publikacja − jako pierwsza na rynku wydawniczym − przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpozn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Postępowania reprywatyzacyjne

Wiktor Krzysztof, Magdalena Niziołek, Rafał Godlewski, Przemysław Szymczyk, Stefan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244343
Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nier ...

Cena w prawoo.pl:
132.42 zł
159 zł


Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich

Baran Zgłobicka Bogusława
Wydawnictwo: UMCS
Wydanie /2018 | Isbn 9788322790380
Recenzowane opracowanie należy ocenić jako niezwy­kle potrzebne, prezentujące ewolucję poglądów i rozwią­zań prawno-administracyjnych. Kompleksowe ujęcie ...

Cena w prawoo.pl:
41.98 zł
50.4 zł


Gdzie i dla kogo mieszkanie +

Infor Biznes
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie /2017 | Isbn 9788365622808
W poradniku przedstawione zostały możliwości kupna i wynajmu mieszkania w ramach programów pomocowych oraz zasobów samorządowych. Omówione zostały zasady uzy ...

Cena w prawoo.pl:
11.69 zł
11.9 zł


Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Bąkowski Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381076678
Komentarz do ustawy o rewitalizacji przeznaczony jest dla pracowników administracji samorządowej oraz radców prawnych ją obsługujących. Zainteresuje także sę ...

Cena w prawoo.pl:
121.89 zł
169 zł

Bestseller

Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej

Malinowska Woźniak Katarzyna
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325589424
Problematyka charakteru prawnego wspólnoty mieszkaniowej była chętnie podejmowana w literaturze już od samego początku istnienia regulującej tą kwestię u ...

Cena w prawoo.pl:
78.96 zł
99 zł

Bestseller

Administrator zabezpieczeń

Kućka Michał
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381070706
Książka przedstawia zagadnienia dotyczące problematyki administrowania zabezpieczeniami wierzytelności. Zasadniczą jej część stanowi omówienie instytucji ad ...

Cena w prawoo.pl:
107.44 zł
129 zł


Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Ciepła Helena, Pawelczyk Zofia
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381071956
Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, za ...

Cena w prawoo.pl:
107.44 zł
129 zł


Wpis konstytutywny użytkowania wieczystego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Jakimiec Daniel
Wydawnictwo: Rozpisanipl
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788394671426
Prowadzenie ksiąg wieczystych ustawodawca powierzył sadom rejonowym, a dokładnie funkcjonującym w nich wydziałom ksiąg wieczystych. Treść wpisu wieczystoksi ...

Cena w prawoo.pl:
36.48 zł
45 zł


Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Jakimiec Daniel
Wydawnictwo: Rozpisanipl
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788394671402
W księgach wieczystych sporządzonych dla nieruchomości ujawniany jest stan faktyczny i stan prawny danej nieruchomości. Zdecydowana większość wpisów wieczyst ...

Cena w prawoo.pl:
36.48 zł
45 zł