Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Książki w tym dziale przedstawiają elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych. W komentarzach zawarto obszerny katalog przykładów prawidłowo wypełnionych formularzy urzędowych wniosków o wpis. Omówiono najczęstsze błędy popełniane we wnioskach w

elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym

. Księgarnia prawoo.pl poleca najnowszą książkę wyd. Wolters o postępowaniu wieczystoksięgowym
Prawo mieszkaniowe

C.H. Beck
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 21/2018 | Isbn 9788381288538
Stan prawny: 24 maja 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Cena w prawoo.pl:
26.70 zł
29.9 zł


Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła, Mirosława Pytlewska Smółka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246187
Publikacja − jako pierwsza na rynku wydawniczym − przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków ...

Cena w prawoo.pl:
116.62 zł
159 zł


Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Ciepła Helena, Pawelczyk Zofia
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381071956
Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnieni ...

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
129 zł


Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Florczak Magdalena Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie /2018 | Isbn 9788365966049
Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona nowa forma sprzedaży ruchomości w toku egzekucji sądowej z ruchomości-licytacja ...

Cena w prawoo.pl:
69.29 zł
89 zł


Postępowania reprywatyzacyjne

Wiktor Krzysztof, Magdalena Niziołek, Rafał Godlewski, Przemysław Szymczyk, Stefan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244343
Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący. W publik ...

Cena w prawoo.pl:
121.52 zł
159 zł


Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich

Baran Zgłobicka Bogusława
Wydawnictwo: UMCS
Wydanie /2018 | Isbn 9788322790380
Recenzowane opracowanie należy ocenić jako niezwy­kle potrzebne, prezentujące ewolucję poglądów i rozwią­zań prawno-administracyjnych. Kompleksowe ujęcie bez wątpienia ma charakter nowatorski, opiera się na bardzo dobrej znajomości ...

Cena w prawoo.pl:
39.24 zł
50.4 zł


Gdzie i dla kogo mieszkanie +

Infor Biznes
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie /2017 | Isbn 9788365622808
W poradniku przedstawione zostały możliwości kupna i wynajmu mieszkania w ramach programów pomocowych oraz zasobów samorządowych. Omówione zostały zasady uzyskania mieszkań komunalnych, korzystania z programu Mieszkanie dla Młodych, wy ...

Cena w prawoo.pl:
12.22 zł
11.9 zł


Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Bąkowski Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381076678
Komentarz do ustawy o rewitalizacji przeznaczony jest dla pracowników administracji samorządowej oraz radców prawnych ją obsługujących. Zainteresuje także sędziów, przedsiębiorców sektora budowlanego i pracowników naukowych. Ustawa o ...

Cena w prawoo.pl:
123.04 zł
169 zł


Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej

Malinowska Woźniak Katarzyna
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325589424
Problematyka charakteru prawnego wspólnoty mieszkaniowej była chętnie podejmowana w literaturze już od samego początku istnienia regulującej tą kwestię ustawy o własności lokali. Stworzono szereg koncepcji wyjaśniających struktur ...

Cena w prawoo.pl:
79.70 zł
99 zł


Administrator zabezpieczeń

Kućka Michał
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381070706
Książka przedstawia zagadnienia dotyczące problematyki administrowania zabezpieczeniami wierzytelności. Zasadniczą jej część stanowi omówienie instytucji administratora zastawu i hipoteki. Wyjaśniono w niej w szczególności relacje ł ...

Cena w prawoo.pl:
98.59 zł
129 zł