Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Książki w tym dziale przedstawiają elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych. W komentarzach zawarto obszerny katalog przykładów prawidłowo wypełnionych formularzy urzędowych wniosków o wpis. Omówiono najczęstsze błędy popełniane we wnioskach w

elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym

. Księgarnia prawoo.pl poleca najnowszą książkę wyd. Wolters o postępowaniu wieczystoksięgowym
Prawo mieszkaniowe

C.H. Beck
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 21/2018 | Isbn 9788381288538
Stan prawny: 24 maja 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Cena w prawoo.pl:
24.56 zł
29.9 zł


Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Florczak Magdalena Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie /2018 | Isbn 9788365966049
Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona nowa forma sprzedaży ruchomości w toku egzekucji sądowej z ruchomości-licytacja ...

Cena w prawoo.pl:
68.66 zł
89 zł


Postępowania reprywatyzacyjne

Wiktor Krzysztof, Magdalena Niziołek, Rafał Godlewski, Przemysław Szymczyk, Stefan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244343
Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący. W publik ...

Cena w prawoo.pl:
121.52 zł
159 zł


Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich

Baran Zgłobicka Bogusława
Wydawnictwo: UMCS
Wydanie /2018 | Isbn 9788322790380
Recenzowane opracowanie należy ocenić jako niezwy­kle potrzebne, prezentujące ewolucję poglądów i rozwią­zań prawno-administracyjnych. Kompleksowe ujęcie bez wątpienia ma charakter nowatorski, opiera się na bardzo dobrej znajomości ...

Cena w prawoo.pl:
41.40 zł
50.4 zł


Gdzie i dla kogo mieszkanie +

Infor Biznes
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie /2017 | Isbn 9788365622808
W poradniku przedstawione zostały możliwości kupna i wynajmu mieszkania w ramach programów pomocowych oraz zasobów samorządowych. Omówione zostały zasady uzyskania mieszkań komunalnych, korzystania z programu Mieszkanie dla Młodych, wy ...

Cena w prawoo.pl:
11.24 zł
11.9 zł


Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Bąkowski Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381076678
Komentarz do ustawy o rewitalizacji przeznaczony jest dla pracowników administracji samorządowej oraz radców prawnych ją obsługujących. Zainteresuje także sędziów, przedsiębiorców sektora budowlanego i pracowników naukowych. Ustawa o ...

Cena w prawoo.pl:
126.58 zł
169 zł


Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej

Malinowska Woźniak Katarzyna
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325589424
Problematyka charakteru prawnego wspólnoty mieszkaniowej była chętnie podejmowana w literaturze już od samego początku istnienia regulującej tą kwestię ustawy o własności lokali. Stworzono szereg koncepcji wyjaśniających struktur ...

Cena w prawoo.pl:
79.70 zł
99 zł


Administrator zabezpieczeń

Kućka Michał
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381070706
Książka przedstawia zagadnienia dotyczące problematyki administrowania zabezpieczeniami wierzytelności. Zasadniczą jej część stanowi omówienie instytucji administratora zastawu i hipoteki. Wyjaśniono w niej w szczególności relacje ł ...

Cena w prawoo.pl:
98.59 zł
129 zł


Wpis konstytutywny użytkowania wieczystego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Jakimiec Daniel
Wydawnictwo: Rozpisanipl
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788394671426
Prowadzenie ksiąg wieczystych ustawodawca powierzył sadom rejonowym, a dokładnie funkcjonującym w nich wydziałom ksiąg wieczystych. Treść wpisu wieczystoksięgowego jest ujawniana w toku prowadzonego postępowania wieczystoksięgowego. W ...

Cena w prawoo.pl:
35.98 zł
45 zł


Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Jakimiec Daniel
Wydawnictwo: Rozpisanipl
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788394671402
W księgach wieczystych sporządzonych dla nieruchomości ujawniany jest stan faktyczny i stan prawny danej nieruchomości. Zdecydowana większość wpisów wieczystoksięgowych dotyczy stanu prawnego nieruchomości ustalanego poza nimi. Wpisy w ...

Cena w prawoo.pl:
35.98 zł
45 zł