Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Drewicz Tułodziecka Agnieszka, Heropolitańska Izabela, Hryćków Mycka Katarzyna
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325591403
Komentarz zawiera stan prawny na 1 grudnia 2016 r. Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera ...

Cena w prawoo.pl:
230.83 zł
269 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo mieszkaniowe regulacje i praktyka

Kisilowska Helena
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2015 | Isbn 9788379306817
Publikacja poświęcona została problematyce prawa mieszkaniowego z perspektywy prawa administracyjnego i cywilnego. Określono w niej uwarunkowania rozwoju prawa mieszkaniowego w Polsce, uwzględniając zagadnienia związane z polityką mieszk ...

Cena w prawoo.pl:
49.70 zł
55 zł


Komentarz do wpisów w księgach wieczystych

Siciński Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378067023
Migracja księgi wieczystej do postaci informatycznej, a w związku z tym zmiany struktury oraz sposobu jej udostępniania spowodowały pojawienie się nowych wymagań stawianych regulacjom dotyczącym tej instytucji prawnej. Temat wzbudził te ...

Cena w prawoo.pl:
26.29 zł
149 zł


KOMENTARZ DO WPISÓW W KSIĘGACH WIECZYSTYCH

Siciński Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378067023
Migracja księgi wieczystej do postaci informatycznej, a w związku z tym zmiany struktury oraz sposobu jej udostępniania spowodowały pojawienie się nowych wymagań stawianych regulacjom dotyczącym tej instytucji prawnej. Temat wzbudził te ...


Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne

Deneka Magdalena
Wydawnictwo: LexisNexis
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376204116
Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. W książce scharakteryzowano pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zagadnienia związane z domniem ...


Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego z 1825 roku

Kubicki Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788375257328
Zagadnienia prawa hipotecznego Królestwa Polskiego mają oczywiście bogatą literaturę pochodzącą głównie z lat obowiązywania przepisów z 1818 i 1825 r., o czym Autor sam pisze, ale literatura to głównie komentatorska, analizująca us ...

Cena w prawoo.pl:
22.68 zł
31.5 zł


Zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi

Wroński Grzegorz, Walter Łukasz, Dryl Monika
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie /2016 | Isbn 9788326957079
Od 30 kwietnia 2016 r. znacząco zmieniły się zasady kupna i sprzedaży gruntów rolnych. Nakładają one na uczestników tego obrotu wiele ograniczeń. Niniejsza książka ma na celu omówienie prawnych uwarunkowań obrotu nieruchomościami r ...

Cena w prawoo.pl:
42.00 zł
49 zł