Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski Zieliński

Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski Zieliński

Zapowiedź książki Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Autor: Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński, Komentarze praktyczne,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603218
Wydanie: 1/2019 Stron: 704


Inne działy: Kadry i płace 2019, Karta nauczyciela 2019, Finanse publiczne 2019, Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej,Wysyłka

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.:

nowe zasady finansowania uczelni,
powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej
reguły funkcjonowania szkół doktorskich,
nowe zasady ewaluacji wyników badań naukowych.

Obecnie obowiązująca regulacja zastępuje cztery dotychczasowe ustawy:

Prawo o szkolnictwie wyższym,
o stopniach naukowych i tytule naukowym,
o zasadach finansowania nauki oraz
o pożyczkach i kredytach studenckich.

Komentarz omawia również w szerokim stopniu ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyciąg z tego aktu, zawierający przepisy przejściowe i dostosowujące, został zamieszczony w publikacji.