Prawo o zgromadzeniach Komentarz

Prawo o zgromadzeniach Komentarz

 

169 zł 141.96 Bestseller

Autor: Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski,
C.H. Beck
Isbn: 9788325591212
Wydanie: 1/2017 Stron: 282


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Komentarz stanowi jedyny na rynku komentarz do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Uwzględnia nowelizację wprowadzającą tzw. zgromadzenia cykliczne oraz wniosek Prezydenta RP o zbadanie jej zgodności z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny. Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki:

- poznanie pełnej treści konstytucyjnej wolności zgromadzeń;
- poznanie zasad i trybów organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń;
- rozróżnienie typów zgromadzeń, w tym poznanie nowych typów – zgromadzenia uproszczonego, spontanicznego i projektowanego zgromadzenia cyklicznego – oraz konsekwencji tego rozróżnienia dla postępowania administracji publicznej;
- zdobycie wiedzy na temat prawidłowego organizowania zgromadzeń;
- zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego wydawania decyzji o zakazie zgromadzenia oraz jego rozwiązywania; poznanie planowanych rozwiązań prawnych dotyczących tzw. zgromadzeń cyklicznych, wątpliwości konstytucyjnych z nimi związanych, oraz obowiązków wojewody w zakresie wydawania zgody na organizowanie zgromadzeń tego typu;
- sprecyzowanie prawidłowych form prawnych działania podmiotów w sprawach zgromadzeń;
- wskazanie środków zaskarżenia decyzji wydawanych w sprawach zgromadzeń;
- poznanie wytycznych interpretacyjnych i orzeczniczych w sprawach zgromadzeń;
- zebranie w jednej publikacji pełnego, aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz stanowisk organów administracji i nauki prawa – dotyczących zgromadzeń;
- poznanie trudności i wątpliwości interpretacyjnych istniejących na gruncie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz propozycji ich zmiany;
- dostęp do wzorów dokumentów związanych z materią zgromadzeń.


Dzięki niniejszej publikacji Czytelnik dowie się w szczególności:

- komu i na jakich zasadach przysługuje prawo organizowania zgromadzeń i brania w nich udziału;
- jakie są zasady organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń;
- jak prawidłowo przebiega postępowanie zmierzające do zgłoszenia i przeprowadzenia zgromadzenia;
- jakie są obowiązki organizatora zgromadzenia;
- kiedy i w jaki sposób prawidłowo wydać decyzję o zakazie zgromadzenia;
- w jaki sposób skutecznie zakwestionować decyzję o zakazie zgromadzenia;
- kiedy i w jakiś sposób prawidłowo wydać decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia;
- jakie są uprawnienia i obowiązki przewodniczącego zgromadzenia;
- kiedy można prowadzić postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń i na czym ono polega;
- czym są zgromadzenia spontaniczne, czym różnią się od pozostałych zgromadzeń oraz na jakich zasadach mogą one być organizowane;
- czym są planowane zgromadzenia cykliczne, jakie wątpliwości konstytucyjne i na gruncie praw człowieka budzą, jakie będą obowiązki wojewody związane z wydawaniem decyzji wyrażających zgodę na ich organizowanie, jakie będą przesłanki oraz procedura wydania takiej decyzji oraz jej zaskarżenia, jeśli planowana nowelizacja wejdzie w życie;
- jakie stanowisko wynika z wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach z 13 grudnia 2016 r.