Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach

Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach Zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska

 

39 zł 39.88

Autor: Anna Barczak, Adrianna Ogonowska,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248761
Wydanie: 1/2018 Stron: 80


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska takie jak:

- ochrona przez zanieczyszczeniami, gospodarowanie odpadami, ochrona i korzystanie z zasobów biosfery,
- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
- finansowe instrumenty ochrony środowiska,
- udział społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska.

W książce oprócz kazusów i aktualnego orzecznictwa znajdują się także rozbudowane schematy, które ilustrują m.in.:

- formy ochrony przyrody w Polsce,
- rodzaje odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska,
- zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000,
- sposób przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
- udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
- system zarządzania wodami w Polsce,
- plany gospodarki odpadami.

Przejrzysta struktura z licznymi kazusami, schematami i orzecznictwem ułatwią Czytelnikom przyswojenie materiału.