Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

 

199 zł 149.79

Autor: Mateusz Pilich, Artur Olszewski,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381241922
Wydanie: 1/2017 Stron: 1392


Inne działy: Karta nauczyciela 2019, Finanse publiczne 2019, Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej, Pedagogika Oświata i szkolnictwo,Wysyłka

Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. W publikacji obszernie ukazano najnowszą reformę oświaty, w tym zmiany dotyczące:

- struktury polskiego szkolnictwa,
- tworzenia zespołów szkół lub placówek,
- procedury likwidacji (przekształcenia) szkoły publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- funkcjonowania oddziałów międzynarodowych i oddziałów dwujęzycznych,
- podstawy programowej i ramowych planów nauczania,
- kształcenia specjalnego i zawodowego,
- rekrutacji do szkół i przedszkoli,
- sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego.

Komentarz Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające przeznaczony jest dla osób poszukujących aktualnych informacji z zakresu prawa oświatowego, w tym przede wszystkim: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów sądów administracyjnych.