Prawo pocztowe Komentarz

Prawo pocztowe Komentarz

 

149 zł 128.39 Bestseller

Autor: Gaj Magdalena, Laprus Bałuka Tamara, Zaborowska Agnieszka,
C.H. Beck
Isbn: 9788325596781
Wydanie: 1/2017 Stron: 424


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1113 ze zm.). Komentarz stanowi omówienie przepisów ustawy – Prawo pocztowe wraz z najnowszymi zmianami. Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym mająca na celu wyjaśnienie zagadnień pojawiających się przy stosowaniu tej ustawy w praktyce. Prawo pocztowe stanowi finalną implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.2.2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE. Nowe regulacje prawne obowiązują w Polsce od 1.1.2013 r. Autorzy szczególną uwagę zwracają na zasady funkcjonowania rynku pocztowego tj. jego otwarcie na konkurencję i liberalizację zarówno w wymiarze teoretycznym, w jaki sposób i praktycznym z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń rynku pocztowego pod rządami nowych przepisów. Komentarz przeznaczony jest dla operatorów pocztowych, odbiorców usług pocztowych, w jaki sposób również będzie w kręgu zainteresowań organów administracji publicznej, w tym Prezesa UKE, UOKiK, a także GIODO. KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA