Meritum prawo pracy 2019 - książki o prawie pracy

Kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. Książki to kompendium wiedzy z zakresu

prawa pracy


Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Anna Reda Ciszewska, Magdalena Barbara Rycak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381242349
W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymc ...

Cena w prawoo.pl:
88.80 zł
119 zł


Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Łukasz Paroń, Biblioteka Kadry i Płace w Administracji
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611796
Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Autor przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w ja ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
128 zł

Zapowiedź książki Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy

Janusz Żołyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046011
Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmuje tematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy. Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech c ...

Cena w prawoo.pl:
144.44 zł
199.5 zł


Meritum Prawo pracy 2019

Jaśkowski Kazimierz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 16/2018 | Isbn 9788381602815
Cenione Meritum o prawie pracy przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i ...

Cena w prawoo.pl:
213.99 zł
259 zł

Wysyłka gratis prawo


Pisma i umowy z zakresu prawa pracy

Tomasz Niedziński, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286664
Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera zestawienie wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Każdy z ...

Cena w prawoo.pl:
147.65 zł
189 zł


Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania

Sebastian Kowalski, Michał Błaszczyszyn, Jarosław Błaszczak, Edyta Smolarczyk, Ra
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246392
Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to pierwsza monografia, która kompleksowo przedstawia tę tematykę, łącząc ...

Cena w prawoo.pl:
116.62 zł
159 zł


Zbiorowe prawo zatrudnienia

Jakub Stelina, Walerian Sanetra, Michał Brodecki, Justyna Świątek Rudoman, Krzyszt
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246521
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich. Publikacja zawiera opracowania, b ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Zbiorowe prawo zatrudnienia

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Dorota Karkowska, Tomasz Karkowski, Tomasz Adam Karkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241601
Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób zatrudniających i zatrudnionych, których pozycja na rynku pracy nie jest równa. Zatrudnianie w zakładach leczniczych w praktyce odbywa się ...

Cena w prawoo.pl:
108.49 zł
149 zł


MERITUM Prawo pracy 2018

Kazimierz Jaśkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 15/2018 | Isbn 9788381242967
MERITUM Prawo Pracy 2018 jest publikacją \"otwartą\", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok.15. wydanie cenionego przez c ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


System prawa pracy Tom 7 Zatrudnienie niepracownicze

Krzysztof Wojciech Baran
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326482250
Tom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W książce szczegółowo omówiono zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie ...

Cena w prawoo.pl:
200.73 zł
280 zł

Wysyłka gratis prawo