Meritum prawo pracy 2018

Kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. Książki to kompendium wiedzy z zakresu

prawa pracy

, w których w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Znajdziesz objaśnienie takich pojęć jak: obowiązki ze stosunku pracy, minimalnej stawki godzinowej, świadectw pracy, ekwiwalent pieniężny za urlopy, limitu godzin pracy, zatrudnianie pracowników, ochrony danych osobowych. Warto znać aktualne przepisy o

prawie pracy

– badania, umowy, delegacje, wynagrodzenia, świadczenia czy ewentualne roszczenia
MERITUM Prawo pracy 2018

Kazimierz Jaśkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 15/2018 | Isbn 9788381242967
MERITUM Prawo Pracy 2018 jest publikacją \"otwartą\", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok.15. wydanie cenionego przez c ...

Cena w prawoo.pl:
192.59 zł
259 zł


Pisma i umowy z zakresu prawa pracy

Tomasz Niedziński, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286664
Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera zestawienie wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Każdy z ...

Cena w prawoo.pl:
147.65 zł
189 zł


Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania

Sebastian Kowalski, Michał Błaszczyszyn, Jarosław Błaszczak, Edyta Smolarczyk, Ra
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246392
Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to pierwsza monografia, która kompleksowo przedstawia tę tematykę, łącząc ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
159 zł


Zbiorowe prawo zatrudnienia

Jakub Stelina, Walerian Sanetra, Michał Brodecki, Justyna Świątek Rudoman, Krzyszt
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246521
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich. Publikacja zawiera opracowania, b ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Zbiorowe prawo zatrudnienia

Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy

Janusz Żołyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046011
Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmuje tematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy. Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech c ...

Cena w prawoo.pl:
143.37 zł
199.5 zł


Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Anna Reda Ciszewska, Magdalena Barbara Rycak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381242349
W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymc ...

Cena w prawoo.pl:
86.66 zł
119 zł


Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Dorota Karkowska, Tomasz Karkowski, Tomasz Adam Karkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241601
Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób zatrudniających i zatrudnionych, których pozycja na rynku pracy nie jest równa. Zatrudnianie w zakładach leczniczych w praktyce odbywa się ...

Cena w prawoo.pl:
108.49 zł
149 zł


System prawa pracy Tom 7 Zatrudnienie niepracownicze

Krzysztof Wojciech Baran
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326482250
Tom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W książce szczegółowo omówiono zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie ...

Cena w prawoo.pl:
200.73 zł
280 zł

Wysyłka gratis prawo


ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ MAJĄTKOWĄ SZKODA NA MIENIU I OSOBIE

Adam Szpunar
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/1998 | Isbn 8386605413
Praca ma na celu omówienie tych zagadnień odpowiedzialności odszkodowawczej, które wiążą się z wynagrodzeniem szkody majątkowej. Określenie to będzie uściślone w toku dalszych wywodów. Z tytułu pracy wynika, że poza jej zasięgie ...

Cena w prawoo.pl:
34.50 zł
41.5 zł


USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

Bielak Jomaa Edyta, Drabek Agata, Góral Zbigniew, Paluszkiewicz Magdalena, Staszewsk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380923751
Komentarz napisany przez doświadczonych i cenionych znawców problematyki bezrobocia oraz łączący warstwę teoretyczną z praktyczną komentarz stanowić będzie cenną pomoc dla pracowników urzędów pracy, osób prowadzących agencje zatr ...

Cena w prawoo.pl:
145.51 zł
199 zł