Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Prawo pracy dla kadry zarządzającej Od dyscyplinowania pracowników po rozwiązanie umów o pracę

 

128 zł 98.69

Autor: Aleksandra Ciszewska, Biblioteka Kadry i Płace w Administracji,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611505
Wydanie: 1/2017 Stron: 268


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy, a także wykorzystanie kar porządkowych. Autorka dużo uwagi poświęciła kwestiom związanym z konsekwencjami, z jakimi musi liczyć się pracodawca w przypadku przekroczenia uprawnień przysługujących mu w zakresie dyscyplinowania pracowników, m.in. omawia problematykę zarzutów o mobbing, dyskryminację lub nierówne traktowanie. Ponadto przedstawia przydatne wskazówki dotyczące prawidłowego rozwiązywania umów i stosowania innych narzędzi podporządkowania , tak aby uniknąć przegranych procesów przed sądem pracy. Publikacja jest praktycznym poradnikiem dla kadry zarządzającej. W każdym rozdziale zaprezentowane zostały przykładowe wzory pism przeznaczone do wykorzystania w praktyce. Dodatkowo książka została wzbogacona przez autorkę o zestawy orzeczeń Sądu Najwyższego odpowiadających poszczególnym zagadnieniom