Prawo pracy Liszcz

Prawo pracy Liszcz

 

79 zł 62.71 Bestseller

Autor: Teresa Liszcz,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380925489
Wydanie: 11/2016 Stron: 768


Inne działy: Kadry i płace 2018, Kodeks pracy komentarz 2018, Prawo pracy 2018, Czas pracy 2018,Wysyłka

Podręcznik z prawa pracy jest przeznaczony dla studentów prawa, a także ze względu na przystępność wykładu dla działaczy związkowych oraz pracodawców.
Książka Prawo pracy ujmuje całościowo problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.:
- umów terminowych,
- urlopów związanych z rodzicielstwem,
- instytucji dialogu społecznego.

Atutem książki są wyczerpujące odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiza, uwzględniająca aktualne poglądy nauki prawa pracy, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz współczesne realia społeczne i gospodarcze.