Komentarze do prawa prasowego na 2019 rok

Komentarze do prawa prasowego zawierają omówienie przepisów Prawa prasowego. Zawierają omówienie treści prawa do autoryzacji, procedury jej dokonywania, sankcji za naruszenie przepisów o autoryzacji, prawa odmowy wykonania polecenia służbowego przez dziennikarza, pisma procesowe, orzecznictwo.


Prawo prasowe Komentarz

Michał Zaremba, Krzysztof Drozdowicz, Maria Łoszewska Ołowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381243148
Komentarz do prawa prasowego zawiera omówienie przepisów Prawa prasowego z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących m.in.:- treści prawa do autoryzacji,- procedury jej dokonywania,- sankcji za naruszenie przepisów o auto ...

Cena w prawoo.pl:
149.05 zł
199 zł


Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński

Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński, Anna Augustyniak, Krzysztof Gotkowicz, Krzyszt
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289115
Komentarz do prawa prasowego stanowi cenną pomoc dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych i sędziów, ale także dla dziennikarzy oraz prasoznawców. Stanowi on również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawod ...

Cena w prawoo.pl:
213.89 zł
269 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo prasowe Postępowania sądowe w sprawach prasowych

Ireneusz Matusiak, Konrad Orlik, Agnieszka Chajewska, Anna Cichońska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325594442
Publikacja dedykowana jest szeroko rozumianemu Prawu prasowemu. Niniejszy komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla praktyków czyli pełnomocników, sądów, organów ochrony prawnej, a także dziennikarzy. To co wyróżnia niniejszą pu ...

Cena w prawoo.pl:
171.19 zł
199 zł


Ochrona własności intelektualnej prawo prasowe

Lech Krzyżanowski
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788365721945
Kolejne wydanie zbioru przepisów niezbędnych do kompleksowego zapoznania się ze współczesnym stanem prawnym w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Polecany zwłaszcza studentom. Na zawartość tomu składają się ustawy: o prawie ...

Cena w prawoo.pl:
10.60 zł
12.9 zł


Dochodzenie roszczeń o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego

Drozdowicz Krysztof
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325599645
Publikacja stanowi pierwszą w Polsce monografię dotyczącą instytucji sprostowania prasowego po wejściu w życie ustawy z 14.9.2012 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1136). Książka poświęcona jest mater ...

Cena w prawoo.pl:
111.74 zł
129 zł


Prawo prasowe między wymogami prawa nakazem etyki a oczekiwaniami rynku

Sobczak Jacek, Chałubińska Jentkiewicz Katarzyna
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380195462
W książce m.in.: Jacek Sobczak Podstawy wolności słowa. Uwarunkowania aksjologiczne i normatywna ochrona w obliczu zmian Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Zmiany na rynku mediów w świetle nowelizacji dyrektywy o audiowizualnym usługach ...

Cena w prawoo.pl:
36.49 zł
47.6 zł


Prawo prasowe Komentarz Ferenc Szydełko

Ewa Ferenc
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2013 | Isbn 9788326444012
W kolejnym komentarzu Prawo Prasowe omówiono wszystkie zmiany ustawy, w tym istotne nowelizacje z lat 2012 i 2013 dotyczące sprostowania nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym oraz odpowiedzialności karnej za ...


Fundamenty etyczne rzecznika prasowego

Dziewulska Siwek Karolina
Wydawnictwo: Elipsa Dom Wydawniczy
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380170889
Autorka ukazuje chrześcijański i etyczny wymiar pracy w zawodzie rzecznika prasowego. Jako drogowskazy etyczne przyjmuje fundamenty uniwersalne jakimi są: prawda, dobro i piękno, sacrum. Są to wartości najmocniej budujące człowieka, inst ...

Cena w prawoo.pl:
24.15 zł
29.4 zł


Prawo prasowe Teoria i praktyka

Kalisz Anna
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788374624558
Praca Prawo prasowe. Teoria i praktyka\", zgodnie z tytułem, pozwala na zapoznanie się z najważniejszymi problemami teorii i praktyki, przedstawionymi w sposób przystępny i zarazem kompletny. Jest to materiał m.in. dla studentów, opracowa ...

Cena w prawoo.pl:
52.48 zł
54 zł


Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim Wyjątki wyłączenia i ograniczenia

Pacek Grzegorz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326483141
Monografia w sposób kompleksowy przedstawia tematykę wykorzystywania przez prasę materiałów chronionych (potencjalnie) prawem autorskim. Publikacja ma wymiar zarówno praktyczny, jak i teoretyczny, opisuje zagadnienia, które są przedmiote ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł