Prawo prasowe Komentarz

Prawo prasowe Komentarz

 

199 zł 149.05 Bestseller

Autor: Michał Zaremba, Krzysztof Drozdowicz, Maria Łoszewska Ołowska,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381243148
Wydanie: 1/2018 Stron: 456


Inne działy: Prawo prasowe, Komunikacja społeczna Media Dziennikarstwo, Prawo o dostępie do informacji Prawo prasowe,Wysyłka

Komentarz do prawa prasowego zawiera omówienie przepisów Prawa prasowego z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących m.in.:
- treści prawa do autoryzacji,
- procedury jej dokonywania,
- sankcji za naruszenie przepisów o autoryzacji,
- prawa odmowy wykonania polecenia służbowego przez dziennikarza.

Dla zilustrowania praktycznych problemów autorzy przedstawiają orzecznictwo w sprawach o naruszenie dóbr osobistych oraz o publikację sprostowań.
Zestawiono stanowiska sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na tle podobnych stanów faktycznych. Ułatwi to prawnikom praktykom odniesienie się do orzecznictwa tego drugiego organu. Istotne fragmenty orzeczeń zostały zamieszczone w komentarzu, dzięki czemu osoby sporządzające pisma procesowe unikną konieczności każdorazowego sięgania do tekstów tych orzeczeń i ich analizy.
Komentarz Prawo prasowe jest przeznaczony dla prawników, wydawców, redaktorów i rzeczników prasowych. Zainteresuje również studentów wydziałów prawa, administracji i dziennikarstwa pogłębiających swoją wiedzę w tej dziedzinie.