Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego

Jacek Gołaczyński, Wojciech Popiołek,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580755
Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat problematyki prawa prywatnego międzynarodo ...

Zapowiedź książki Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego

Zarys prawa prywatnego Część ogólna

Andrzej Bierć, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381248563
Książka Zarys prawa prywatnego Część ogólna, obejmuje materię części ogólnej Kodeksu cywilnego na szerokim tle prawa europejskiego, zostało uzupełnione o najnowsze tendencje legislacyjne, zwłaszcza w zakresie:- ochrony dan ...

Cena w prawoo.pl:
66.69 zł
79 zł


Prawo prywatne międzynarodowe

Pazdan Maksymilian
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 16/2016 | Isbn 9788380928428
Podręcznik z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Oprócz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 2 ...

Cena w prawoo.pl:
58.64 zł
69 zł


Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Pazdan Maksymilian, Duże Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285070
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tw ...

Cena w prawoo.pl:
293.99 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo prywatne międzynarodowe Bagan

Katarzyna Bagan Kurluta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325595166
Piąte wydanie zawiera: nowe akty prawa Unii Europejskiej regulujące prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne oraz zbiór wybranych aktów prawnych prawa unijnego i międzynarodowego regulujące prawo kolizyjne i p ...

Cena w prawoo.pl:
55.19 zł
69 zł


Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Poczobut Jerzy, Paweł Błaszczyk, Bogusława Gnela, Piotr Mostowik, Aurelia Nowicka,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381070034
Komentarz z prawa prywatnego międzynarodowego jest skierowany do prawników praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów prawa zajmujących się omawianą tematyką. Będzie też użytecznym źródłem wiedzy dla studentów oraz ...

Cena w prawoo.pl:
304.49 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Jacek Gołaczyński, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325599690
Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. ...

Cena w prawoo.pl:
74.54 zł
99 zł


Prawo prywatne międzynarodowe Podręczniki Prawnicze

Gołaczyński Jacek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325567866
Podręcznik stanowi omówienie zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego oraz wybranych zagadnień międzynarodowego postępowania cywilnego. Jest on adresowany do studentów prawa oraz aplikantów i zawiera podstawowe infor ...

Cena w prawoo.pl:
63.24 zł
79 zł


Rękojmia Odpowiedzialność sprzedawcy i przyjmującego zamówienie w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu cywilnego

Fryderyk Zoll, Instytucje Prawa Prywatnego
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325568702
Książka ukazuje regulację prawną rękojmi po zmianach wynikających z ustawy o prawach konsumenta. Niewątpliwym atutem książki jest szczegółowe omówienie przez Autora danych zagadnień z uwzględnieniem poglądów doktryny oraz z odwo ...

Cena w prawoo.pl:
173.24 zł
199 zł


Zarys prawa prywatnego Część ogólna

Bierć Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326492129
Zarys prawa prywatnego jest pierwszym na rynku wydawniczym podręcznikiem ukazującym materię objętą częścią ogólną kodeksu cywilnego na szerokim tle prawa europejskiego. Osią rozważań zawartych w publikacji jest prywatne prawo podmio ...