Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Zapowiedź książki Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Autor: Maksymilian Pazdan, Edyta Figura Góralczyk, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Anna Juryk, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Pacuła, Jadwiga Pazdan, Wojciech,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285070
Wydanie: 1/2018 Stron: 1000


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, głos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.
Prawo prywatne międzynarodowe pod redakcją Prof. Maksymiliana Pazdana obejmuje kompleksowe omówienie zarówno prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce, jak i aktów prawnych zawierających normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego.