Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Marek Andrzejewski, Skrypty Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287739
Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych ...

Cena w prawoo.pl:
50.75 zł
65 zł


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Krystyna Gromek, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381285582
Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową. Niniejsze, 3. wydanie zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:- ustawą o zm ...

Cena w prawoo.pl:
154.07 zł
179 zł


Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Smyczyński Tadeusz, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381282376
W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących c ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
59 zł


Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Krystyna Gromek, Praxis
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381289573
Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kode ...

Zapowiedź książki Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Prawo rodzinne i opiekuńcze praktyka orzecznictwo kazusy

Natalia Szok, Radosław Terlecki, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381581554
Książka z prawa rodzinnego i opiekuńczego jest szczególnie polecana aplikantom odbywającym szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej, notarialnej czy komorniczej, jak również osobom przygotowującym się do egza ...

Zapowiedź książki Prawo rodzinne i opiekuńcze praktyka orzecznictwo kazusy

Administracyjnoprawna ochrona dziecka

Mełgieś Katarzyna, Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna, Pacian Jolanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788372858382
Prawo do życia i ochrony zdrowia jest elementarnym prawem człowieka, uznanym i chronionym zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym.\r\n\r\nJakkolwiek dziecko jest podmiotem wszystkich praw i wolności konstytucyjnych\r\n(z zatrzeżeniem, ...

Cena w prawoo.pl:
41.39 zł
44 zł


Prawo rodzinne Ignatowicz Nazar

Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788380924215
W książce z prawa rodzinnego zostały uwzględnione wszystkie dotychczasowe nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z lat 1975-2016 oraz zmiany odrębnych unormowań dotyczących spraw rodzinnych. Zawiera ona również inne uzupełnieni ...

Cena w prawoo.pl:
56.70 zł
75 zł


Prawo rodzinne Strzebinczyk

Jerzy Strzebinczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788380924116
W piątym, wydaniu podręcznika z prawa rodzinnego kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego, z uwzględnieniem nowego prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozwiązań wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 18 marca 2016 ...

Cena w prawoo.pl:
46.43 zł
63 zł


Prawo rodzinne i opiekuńcze Andrzejewski

Andrzejewski Marek, Skrypty Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2014 | Isbn 9788325566388
Skrypty Becka prezentują obszerną i doniosłą merytorycznie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowana przez zespół problemowy prawa rodzinnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. S ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
55 zł


Prawo rodzinne Zarys wykładu

Sokołowski Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788360550427
Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cyw ...

Cena w prawoo.pl:
45.99 zł
49 zł