Podręczniki z prawa rzeczowego Gniewek Dadańska

Podręczniki z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nową ustawę o rzeczach znalezionych


Prawo rzeczowe Ignatowicz

Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2012 | Isbn 9788378061823
Książka z prawa rzeczowego jest kontynuacją znanego i od wielu lat wykorzystywanego podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1976 r., a ostatnie (dziesiąte) w 2000 r. – kontynuacją w takim zakr ...

Cena w prawoo.pl:
54.87 zł
69 zł


Prawo rzeczowe Gniewek

Gniewek Edward, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 12/2018 | Isbn 9788381286756
Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ...

Cena w prawoo.pl:
47.03 zł
59 zł


Prawo rzeczowe Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381280815
Repetytorium z prawa rzeczowego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki o prawie rzeczowym jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji dokonanych w ostatnich latach. Szybko i skutec ...

Cena w prawoo.pl:
47.03 zł
59 zł


Prawo rzeczowe Zarys wykładu

Brzozowski Adam, Kocot, Opalski Wiesław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788326498800
Podręcznik Prawo rzeczowe. Zarys wykładu jest owocem doświadczeń autorów zdobytych podczas wieloletniej pracy dydaktycznej ze studentami, jak również wykonywania przez nich zawodów prawniczych. Prawo cywilne jest prawem dnia powszedniego ...

Cena w prawoo.pl:
57.97 zł
69 zł


Prawo rzeczowe Dadańska Skrypty Becka

Katarzyna Anna Dadańska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788325585860
Książka z prawa rzeczowego obejmuje problematykę zawartą w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego (art. 140-352), a także w zespole norm dotyczących omawianego tematu. Przedstawiano w niej m.in. zagadnienia dotyczące:- pojęcia, tre ...

Cena w prawoo.pl:
53.75 zł
65 zł


Prawo rzeczowe i rodzinne Kazusy

Stępień Sporek Anna, Wyrwiński Michał, Zakrzewski Piotr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380925960
W książce z prawa rzeczowego i rodzinnego znajdziesz kazusy wraz z rozwiązaniami odnoszące się do zagadnień z prawa rzeczowego i rodzinnego ułożone w kolejności wynikającej z systematyki Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opie ...

Cena w prawoo.pl:
42.45 zł
55 zł


Instytucje prawa rzeczowego Repetytorium

Jakub Łukasiewicz, Marek Antas, Rafał Łukasiewicz, Jacek Widło
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380922723
Autorzy podjęli próbę syntetycznej i zwięzłej prezentacji wybranych instytucji prawa rzeczowego. Swoje rozważania przedstawili w możliwie przejrzysty i czytelny sposób pozwalający Czytelnikowi na samodzielne studiowanie i analizowanie o ...

Cena w prawoo.pl:
52.63 zł
69 zł


Prawo rzeczowe Tom 3 System Prawa Prywatnego

Gniewek Edward
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788325540852
E. Gniewek i wyd. Beck w prezentowanym tomie mieści problematykę ogólną prawa rzeczowego, pochyla się nad niejednolicie ujmowaną instytucją posiadania, zawiera omówienie ksiąg wieczystych i specyficznego działu – wł ...

Cena w prawoo.pl:
240.75 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo rzeczowe i spadkowe wykład w formie pytań i odpowiedzi

Kuźmicka Sulikowska Joanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326444739
Książka stanowi wykład z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego zaprezentowany w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Przedstawiają one zagadnienia, które najczęściej pojawiają się podczas egzaminów czy kolokwiów. ...

Cena w prawoo.pl:
24.29 zł
29 zł


Prawo rzeczowe Tom 4 System Prawa Prywatnego

Gniewek Edward
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2012 | Isbn 9788325540890
Druga część kompleksowego omówienia zagadnień z zakresu prawa rzeczowego. Kolejne, 3. wydanie dzieła, przedstawia nowe ujęcie omawianej materii. Zbiór otwiera szczegółowe opracowanie na temat użytkowania wieczystego. Następnie analiz ...

Cena w prawoo.pl:
230.35 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo