Prawo rzeczowe Dadańska Skrypty Becka

Prawo rzeczowe Dadańska Skrypty Becka

 

65 zł 54.04

Autor: Katarzyna Anna Dadańska, Skrypty Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325585860
Wydanie: 4/2017 Stron: 464


Inne działy: Prawo spółdzielcze 2019, Prawo autorskie 2019, Prawo gospodarcze 2019, Prawo energetyczne 2019,Wysyłka

Książka z prawa rzeczowego obejmuje problematykę zawartą w Księdze drugiej kodeksu cywilnego (art. 140-352), a także w zespole norm dotyczących omawianego tematu. Przedstawiano w niej m.in. zagadnienia dotyczące:

- pojęcia, treści i wykonywania prawa własności,
- współwłasności,
- użytkowania wieczystego
- ograniczonych praw rzeczowych
- posiadania.

W opracowaniu wykorzystano w niezbędnym zakresie piśmiennictwo prawnicze oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

W wydaniu czwartym podręcznika omówiono zmiany w prawie rzeczowym wprowadzone Ustawami nowelizującymi Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe: z 20.2.2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397); 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1276); 14.5.2016 r. owstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585); 15.1.2015 ro zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218); 6.7.2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2016 r. poz. 1159). Uzupełniono rozważania dotyczące wybranych instytucji prawa rzeczowego o ich rys historyczny. Omówiono w niezbędnym zakresie istotną z punktu widzenia procesu inwestycyjno-budowlanego, umowę deweloperską regulowaną ustawą z 16.9.2011 r. ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 555 ze zm.), która w swoich założeniach ma stanowić zespół środków ochrony nabywcy przed ewentualną nierzetelnością, bądź upadłością dewelopera.

Opracowanie uzupełniono też o najnowszą literaturę przedmiotu oraz o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zasygnalizowano w nim projektowane i postulowane zmiany w zakresie prawa rzeczowego.