Prawo rzeczowe Gniewek

Prawo rzeczowe Gniewek

 

59 zł 49.05 Bestseller

Autor: Edward Gniewek, Podręczniki Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286756
Wydanie: 12/2018 Stron: 398


Inne działy: Prawo spółdzielcze 2019, Prawo autorskie 2019, Prawo gospodarcze 2019, Prawo energetyczne 2019,Wysyłka

Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniono także dotyczącą rzeczy ruchomych nową ustawę o rzeczach znalezionych.
Znajomość prawa rzeczowego jest nieodzownym elementem wykształcenia prawniczego. Ze szczególną uwagą należy zaś śledzić proces trwającej przebudowy stosunków własnościowych w Polsce. Skromną próbę włączenia się przez autora w nurt niezbędnych badań stanowi przedstawione Czytelnikowi opracowanie podręcznika przeznaczone dla studentów prawa. Można wszak wyrazić nadzieję, że opracowanie posłuży również jako przewodnik dla wykształconych prawników.
Kierując się przeważającą funkcją dydaktyczną podręcznika, zastosowano uproszczoną metodę dokumentacji warsztatu badawczego. Celowo więc nie zamieszczono tu przypisów odsyłających do literatury i orzecznictwa. Na początku każdego rozdziału wskazano natomiast podstawową, a uzupełniającą w stosunku do podręcznika, literaturę naukową.

Wydanie dwunaste podręcznika uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości, zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz Prawa wodnego.