Prawo rzeczowe i rodzinne Kazusy

Prawo rzeczowe i rodzinne Kazusy

 

55 zł 47.38 Bestseller

Autor: Stępień Sporek Anna, Wyrwiński Michał, Zakrzewski Piotr,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788380925960
Wydanie: 2/2016 Stron: 336


Inne działy: Prawo spółdzielcze 2019, Prawo autorskie 2019, Prawo gospodarcze 2019, Prawo energetyczne 2019,Wysyłka

W książce z prawa rzeczowego i rodzinnego znajdziesz kazusy wraz z rozwiązaniami odnoszące się do zagadnień z prawa rzeczowego i rodzinnego ułożone w kolejności wynikającej z systematyki kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Należą do nich m.in.: własność, nabycie i utrata własności, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone, ustanowienie własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli lokali, zarząd nieruchomością wspólną, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, małżeństwo, małżeńskie ustroje majątkowe, pokrewieństwo, opieka i kuratela. Przedstawione stany faktyczne opatrzone są pytaniami wskazującymi na podstawowe problemy pojawiające się na ich tle, których rozwiązania powinien podjąć się adept nauk prawniczych. Ich wynik może skonfrontować z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Autorów na podstawie orzecznictwa sądowego oraz poglądów przedstawicieli nauki.
Podręcznik przeznaczony jest do studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami, a także aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i notarialnych zainteresowanych rozwijaniem umiejętności praktycznego stosowania prawa cywilnego.
Stan prawny kazusów 1 października 2016 roku