Prawo spadkowe Skowrońska-Bocian

Prawo spadkowe Skowrońska-Bocian

 

55 zł 40.04 Bestseller

Autor: Skowrońska Bocian Elżbieta,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325584634
Wydanie: 11/2016 Stron: 256


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

Podręcznik z prawa spadkowego zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.:
- podział i skład spadku,
- formy dziedziczenia,
- umowy dotyczące spadku,
- dziedziczenie gospodarstw rolny.


Od pewnego czasu w doktrynie można zaobserwować zwiększające się zainteresowanie problematyką prawa spadkowego. Ma to niewątpliwie związek z dokonanymi w ostatnich latach znaczącymi zmianami ustawodawczymi. Po wprowadzeniu – ustawą z 24.8.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) – nowego trybu stwierdzania nabycia spadku w postępowaniu przed notariuszem (akt poświadczenia dziedziczenia), w 2009 r. dokonana została istotna zmiana w zakresie dziedziczenia ustawowego, a w 2011 r. wprowadzono do polskiego systemu prawnego zapis windykacyjny. Ustawą z 2.4.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 79, poz. 662) znacznie rozszerzono krąg spadkobierców ustawowych. W ustawie z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458) zawarto, poza wspomnianym zapisem windykacyjnym, także nowe przepisy dotyczące m.in. zachowku, odpowiedzialności za długi spadkowe oraz wykonawcy testamentu. Uregulowania te zostały omówione w poprzednich wydaniach. Ostatnia, niezwykle istotna zmiana, dokonana została ustawą z 20.3.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 539) i dotyczy odpowiedzialności za długi spadkowe. Ustawą tą dokonano ważnych zmian nie tylko w kodeksie cywilnym, ale także w Kodeksie postępowania cywilnego. Przepisy proceduralne stanowią niezbędne uzupełnienie przepisów materialnoprawnych.

Obecne, jedenaste wydanie podręcznika zostało więc uzupełnione i przedstawiono nowe uregulowania zarówno w sferze materialnoprawnej, jak i w sferze proceduralnej. Poza tym, treść podręcznika oraz sposób prezentowania poszczególnych zagadnień pozostały w zasadzie niezmienione. Nadal jest to przede wszystkim podręcznik akademicki, przeznaczony dla studentów wydziałów prawa. Uwzględniono w nim jednak problemy powstające w praktyce stosowania norm prawa spadkowego – stąd odwołania do orzecznictwa przede wszystkim Sądu Najwyższego. Podręcznik może zatem stanowić także pomoc dla praktyki.

Stan prawny został uwzględniony na dzień 31.3.2016 r.