Spółdzielnie mieszkaniowe - komentarz 2019, wzory, wnioski

W książkach i komentarzach do spółdzielni mieszkaniowych omówiono uprawnienia członków i innych osób do nabywania własności lokali od spółdzielni oraz funkcjonowaniu własności lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, zmiany zasad nabywania i utraty członkostwa, projektowanie obowiązkowych zmian statutów spółdzielni, finansowanie zwrotne, członkostwa w

spółdzielni mieszkaniowej

i zasad rozliczania funduszu remontowego
Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem

Irena Majsterkiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046554
Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami sprawozdania. Publikacja zawiera m.in.:- wzór uchwały w sprawie przyjęcia zasa ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
157.5 zł


Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

Ewa Bończak Kucharczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381243087
W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastos ...

Cena w prawoo.pl:
151.93 zł
199 zł


Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Roman Dziczek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381248358
Komentarz jest aktualnym i praktycznym przewodnikiem po ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu uwzględniono też przepisy ogólne ustawy – Prawo spółdzielcze z 1982 r., które odnoszą się do spółdzielczości mieszkanio ...

Cena w prawoo.pl:
139.09 zł
189 zł


Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji

Komentarze Becka, Piotr Hoffman, Monika Tabor Gruszfeld
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289832
Komentarz o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
149 zł


Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Krzysztof Pietrzykowski, Krótkie Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381286657
Komentarz to kompleksowy komentarz zawierający omówienie zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. W komentarzu skomentowano ustawę z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) oraz wybr ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
149 zł


Prawo spółdzielcze ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz

Adam Stefaniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 14/2018 | Isbn 9788381247597
Komentarz szczegółowo omawia przepisy ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W najnowszym 14. wydaniu omówiono m.in. zasady: ...

Cena w prawoo.pl:
149.05 zł
199 zł


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz do nowelizacji

Piotr Hoffman, Monika Tabor Gruszfeld, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289832
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która w ...

Zapowiedź książki Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz do nowelizacji

Działalność spółdzielni mieszkaniowych

Dariusz Wociór
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281317
Książka po zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20.07.2017 r. Przedstawione zostały najważniejsze zmiany i zagrożenia wynikające z nowych przepisów dotyczących działania spółdzielni mieszkaniowych oraz wymagania stawiane ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Spółdzielnie mieszkaniowe

Skotarczak Teodor, Blaszke Małgorzata
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380852846
Publikacja zawiera analizę funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Przedstawia problematykę specyfiki grup społecznych zamieszkujących spółdzielcze zasoby mieszkaniowe. Wykazano w niej uzasadnieni ...

Cena w prawoo.pl:
45.18 zł
55 zł


Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6A + 6B Komplet

Osajda Konrad
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381283991
Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach ...

Cena w prawoo.pl:
432.23 zł
499 zł

Wysyłka gratis prawo