Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe

Mariusz Stepaniuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788325511173
TESTY APLIKACYJNE: * pomogą Ci zdać egzaminy na aplikację, * utrwalą materiał zdobyty w toku aplikacji, * przypomną wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej. Adresaci: Jeśli jesteś: studentem, kandydatem na aplikanta lub apli ...

Cena w prawoo.pl:
15.96 zł
19 zł


Prawa do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych

Adam Jedliński
Wydawnictwo: Arche
Wydanie 1/2005 | Isbn 8389356244
Książka zawiera zagadnienia dotyczące: historii prawnych form zaspokajania potrzeb lokalowych przez spółdzielnie mieszkaniowe, członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokatorskiego praw ...

Cena w prawoo.pl:
35.65 zł
37.84 zł


Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa

Ewa Bończak Kucharczyk
Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.
Wydanie 4/2007 | Isbn 8388904795
Niniejsza książka stanowi odpowiedź na pytanie jak radzić sobie ze swoją własnością lub zarządzaniem cudzymi lokalami. Autorka omawia w niej większość zagadnień związanych ze specyfiką lokali stanowiących odrębną własność na ...

Cena w prawoo.pl:
71.24 zł
90.65 zł


Status prawny członka społdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich

Piotr Zakrzewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788326402876
Niniejsza monografia jest studium traktującym o statusie prawnym członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, przez które należy rozumieć dwa stosunki prawne powstałe wwyniku kolejno zawartych po sobie um ...

Cena w prawoo.pl:
88.74 zł
124.95 zł


SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE KOMENTARZ WYD3

Ewa Bończak Kucharczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie /2013 | Isbn 9788326441127
...


PRAWO SPÓŁDZIELCZE

CIOCH H.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie /2011 | Isbn 9788326414381
...


SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE KOMENTARZ WYD5

Ewa Bończak Kucharczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2010 | Isbn 9788325512330
...


SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE KOMENTARZ WYD5

Ewa Bończak Kucharczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2010 | Isbn 9788325512330
...


SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE KOMENTARZ WZORY POZWÓW I WN WYD5

Roman Dziczek
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2009 | Isbn 9788376201429
...


SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE KOMENTARZ WZORY POZWÓW I WN WYD6

Roman Dziczek
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2010 | Isbn 9788376205403
...