Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat prawa spółdzielczego i zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. Prawo spóldzielcze oraz wszystkich niezbędnych aktów prawnych związanych z tą tematyką.
Cioch H. przybliża historię polskiej spółdzielczosci, wskazując na ewolucje prawa spółdzielczego w Polsce oraz na jego usytuowanie w systemie prawa. Podręcznik obejmuje część ogólną prawa spółdzielczego, w której omówiono m.in.
- zagadnienia związane z osobowością prawna spółdzielni, jej organami, organizacja i systemem finansowym.
Wiele uwagi poświęcono tematyce przekształcenia spółdzielni, jej likwidacji i upadłości. Część szczególowa prawa spółdzielczego zawiera natomiast analize poszczególnych rodzajów spółdzielni, spółdzielni pracy, spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, spóldzielni europejskiej.
Podręcznik Ciocha przedstawia teksty projektów ustaw spółdzielczych przygotowywanych w latach 2004, 2005, 2007 i 2009, które były przedmiotem prac legislacyjnych. Książka jest adresowana do studentów prawa i administracji, aplikantów zawodów prawniczych, osób zajmujących się prawem spółdzielczym od strony praktycznej, gdyż zawiera cenne informacje przydatne przy tworzeniu spółdzielni i kierowaniu nią.