Prawo upadłościowe Komentarz 2018

Książki i komentarze skierowane do prawników praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do doradców restrukturyzacyjnych oraz dłużników i wierzycieli będących stronami postępowania upadłościowego. W komentarzach z prawa upadłościowego nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, w jaki sposób i dłużnika. Księgarnia prawoo.pl poleca najnowszy komentarz do prawa upadłościowego


Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Hrycaj Anna, Filipiak Patryk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381077507
Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma ...

Cena w prawoo.pl:
189.38 zł
259 zł


Prawo upadłościowe Komentarz

Aleksander Jerzy Witosz, Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Witold Gewald, Wojciech Kly
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381074209
Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji li ...

Cena w prawoo.pl:
213.99 zł
289 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Rafał Adamus, Krótkie Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381580229
Komentarz do prawa upadłościowego to praktyczny komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wie ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Prawo upadłościowe Komentarz

Janda Paweł
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381074742
W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zar ...

Cena w prawoo.pl:
189.38 zł
259 zł


Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz

Aleksander Jerzy Witosz, Antoni Witosz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 5/2014 | Isbn 9788327805645
Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim doświadczeniem zawodowym jako sę ...

Cena w prawoo.pl:
214.35 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe

Edward Kosakowski, Paweł Wrześniewski, Zdzisław Fedak, Elżbieta Pudło, Ewa Hrebi
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788363251161
W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka

Kinga Flaga Gieruszyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2012 | Isbn 9788325543747
Nowa ustawa wprowadziła wiele nowych instytucji i rozwiązań mających zastosowanie w przypadku upadłości przedsiębiorcy lub zagrożenia niewypłacalnością. Nie sposób pominąć tych regulacji, zważywszy, że coraz częściej stanowią ...

Cena w prawoo.pl:
46.26 zł
59 zł


Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa

Robert Lewandowski, Przemysław Wołowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325566487
Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z prawa upadłościowego i naprawczego. Systematyka niniejszego podręcznika w głównej mierze została oparta na\r\nstrukturze ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Dlatego też, cała materia zawarta ...

Cena w prawoo.pl:
54.10 zł
69 zł


Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości

Gil Piotr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380921719
Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących instytucji pokrzywdzenia wierzycieli fraudacyjnymi czynnościami dłużnika oraz zaskarżenia przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadło ...

Cena w prawoo.pl:
123.04 zł
169 zł


Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe

Wrześniewski, Zdzisław Fedak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788363251130
W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł