Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Zapowiedź książki Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Autor: Rafał Adamus,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381580236
Wydanie: 1/2019 Stron: 1590


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością (w przypadku restrukturyzacji) a jego wierzycielami.

Niniejszy komentarz do Prawa upadłościowego ma na celu możliwie jak najszersze przedstawienie zagadnień związanych z niewypłacalnością dłużnika w oparciu o bogaty dorobek orzecznictwa i doktryny prawa. W komentarzu uwzględniono również, szczególnie ważne dla praktyki, obszary graniczne Prawa upadłościowego i szeregu ważnych instytucji prawa prywatnego i publicznego.