Prawo urzędnicze

Prawo urzędnicze

 

59 zł 45.35 Bestseller

Autor: Stelina Jakub,
C.H. Beck
Isbn: 9788325595180
Wydanie: 3/2017 Stron: 344


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne odnoszące się do statusu zawodowego osób zatrudnionych w administracji państwowej na stanowiskach urzędniczych. W doktrynie normy prawne z tego zakresu określa się mianem prawa urzędniczego. Prawo to nie jest odrębną gałęzią prawa, lecz zgodnie z przeważającym stanowiskiem doktryny wchodzi w skład prawa pracy. Składają się na nie obecnie trzy osobne segmenty zatrudnienia w admnistracji publicznej: samorządowej, rządowej oraz państwoej pozarządowej. Wobec powyższego zakresem podmiotowym prawa urządniczego objętych jest kilkaset tysięcy osób stanowiących aparat wykonawczy organów państwa, co samo świadczy o wysokiej randze i znaczeniu tego podsystemu normatywnego. PODRĘCZNIKI PRAWNICZE