Prawo zagospodarowania przestrzeni

Prawo zagospodarowania przestrzeni

Zapowiedź książki Prawo zagospodarowania przestrzeni

Autor: Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Maciej Kruś,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381600545
Wydanie: 2/2019 Stron: 719


Inne działy: Prawo budowlane 2019, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Prawo budowlane komentarz 2019, Budownictwo,Wysyłka

Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z regulacjami administracyjnoprawnymi w zakresie gospodarowania przestrzenią. W opracowaniu omówiono:
- przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- Prawo budowlane,
- środowiskowe regulacje związane z procesem inwestycyjno-budowlanym,
- regulacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami.
Oryginalne analizy prawne przedstawione w publikacji stanowić mogą istotne wskazówki co do oceny często rozbieżnych stanowisk sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz co do działalności orzeczniczej organów administracji publicznej. W drugim wydaniu szczególną uwagę zwrócono na najnowsze regulacje, w tym na zmiany związane ze zgłoszeniem robót budowlanych, dodano całą nową część dotyczącą decyzji środowiskowych dla inwestycji budowlanych.