Prawo zamówień publicznych Komentarz

Praktyczne i wyczerpujące publikacje do ustawy z 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, które dotyczą zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Polecamy najnowszy komentarz do

Prawa zamówień publicznych

omawia bardzo obszerne zmiany wprowadzone ustawą. Dzięki książkom unikniesz błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania, unikniesz wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty.
Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Nowicki Józef, Komentarze praktyczne
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381242639
Komentarz do prawa zamówień publicznych cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,- wykonawca uniknie wykluczenia z p ...

Cena w prawoo.pl:
149.05 zł
199 zł


Umowa o roboty budowlane

Jerzy Bieluk, Katarzyna Zadykowicz Sokół, Komentarze Linia orzecznicza
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286718
Książka Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która we ...

Cena w prawoo.pl:
162.63 zł
189 zł


Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

Dzierżanowski Włodzimierz, Stachowiak Małgorzata, Jerzykowski Jarosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788381078313
Komentarz do prawa zamówień publicznych to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce. Autor ...

Cena w prawoo.pl:
213.99 zł
289 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788364512995
Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępo ...

Cena w prawoo.pl:
142.20 zł
188 zł


Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Marcin Bejm, Komentarze Becka, Piotr Gałązka, Mikołaj Markiewicz, Radomir Szewczuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285698
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.10.2016 r. – ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyr ...

Cena w prawoo.pl:
213.89 zł
269 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

Pieróg Jerzy, Duże Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 14/2017 | Isbn 9788325587796
Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, ...

Cena w prawoo.pl:
255.94 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Małgorzata Sieradzka, Bartosz Kotowicz, Przemysław Szustakiewicz, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285704
Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. ...

Cena w prawoo.pl:
154.07 zł
179 zł


Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Komentarze Kompaktowe, Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak Stojek, Julia Jarnicka,
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285681
Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;- postępowania o udzielenie zamówienia; ...

Cena w prawoo.pl:
238.82 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo zamówień publicznych Komentarz

Irena Skubiszak Kalinowska, Ewa Wiktorowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072649
Komentarz do prawa zamówień publicznych zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24 ...

Cena w prawoo.pl:
213.99 zł
289 zł

Wysyłka gratis prawo


Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz

Sołtysińska Aleksandra, Talago Sławoj Hanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788326494864
Regulacje rynku zamówień publicznych w znacznej mierze są wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiązujące dyrektywy z roku 2004 zostały zastąpione uchwalonymi w dniu 26 lutego 2014 r. dyrektywami Parlamentu Europejsk ...

Cena w prawoo.pl:
178.51 zł
249 zł